«Акустична технологія підвищення дебіту нафтових, газоконденсатних та водозабірних свердловин»
2013-05-18
Друк
Активний до:
2014-05-19
Анотація пропозиції:
Дана розробка ґрунтується на використанні багаточастотних ультразвукових коливань, діє на продуктивні пласти і дозволяє підвищити в декілька раз (від 15 до 300%) нафтогазоводовіддачу нафтових, газоконденсатних та водозабірних свердловин шляхом розформування забруднених та слабо проникних зон пластів.
Опис пропозиції:
Підвищення ефективності експлуатації свердловин на різних стадіях їхньої переробки є найперспективнішим напрямком в нафто-газовидобувній галузі. Обладнання складається з наземного джерела живлення (генератора) та свердловинного приладу – випромінювача, що виготовлений на базі пьезокерамічних перетворювачів. Споживана потужність – не більше 5 кВт. Розробка має високу ефективність та низьки енерговитрати.
Інновації і переваги пропозиції:
У порівнянні з апаратурою, що існує, ця розробка має низку суттєвих переваг: використання у випромінювачі високотемпературних пьезокерамічних перетворювачів замість магнітострикційних дозволяє підвищити коефіцієнт електромеханічного зв’язку не менш, ніж на третину. Крім цього, випромінювання багаточастотних ультразвукових хвиль підвищує ефективність акустичного впливу на фізико-хімічні процеси на межі розділу пласт-рідина, що призводить до підвищення притоку нафти, газового конденсату, або води.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Електроніка, мікроелектроніка; Технологія безперервного виробництва; Паливні елементи, виробництво водню
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для буріння та видобутку
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на изобретение № 2152513, Россия. Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов / О. Г. Кадников, Н. М. Пелихатый; заявл. 24.05.1999; опубл. 10.07.2000. – Москва, 2000. – 10с; деклараційний патент на корисну модель 7584, Україна. Пристрій для акустичного впливу на нафтогазоносні пласти / М. М. Пеліхатий, В. В. Романьков. – № u200503942; заявл. 25.04.2005; опубл. 15.06.2005, Бюл. №6. – 7 с.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
Юридична особа.
Сфера діяльності партнера:
Нафто-, газовидобування.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.