русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Методика діагностики проявів особистості в мовленні
2013-04-24
Друк
Активний до:
2014-04-25
Анотація пропозиції:
Запропонована методика діагностики прояву станів і властивостей особистості в мовленні, а також її мовленнєвої специфіки передбачає встановлення психологічного профілю особистості засобами комплексного комп’ютерного психолінгвістичного моделювання. Сприятиме підвищенню рівня обізнаності щодо психічних особливостей людини на підприємствах та установах, що здатне покращити рівень виробничого/навчального процесу та прогнозувати соціально-психологічні трансформації в організаціях.
Опис пропозиції:
Пропозиція спрямована на діагностику психічної сфери індивіда на основі аналізу його мовленнєвого продукту. На психофізіологічному рівні в мовленні завжди мають вербальний прояв приховані внутрішні мотиви й потреби індивіда, які стимулюють його поведінку і діяльність. Методика діагностує мотиваційний компонент (альтруїзм/егоцентризм), когнітивний компонент (обізнаність/усвідомленість, абстрактність/конкретність), емоційний компонент (стенічність/астенічність, агресивність/репресивність, лабільність/стійкість), динамічність (ергічність/аергічність), регуляторний компонент (інтернальність/екстернальність), результативний компонент (продуктивність/адаптивність), культуру мовлення. Для реалізації завдання планується розробити комп’ютерну програму для діагностики проявів особистості на основі аналізу усного та писемного мовлення індивідів.
Інновації і переваги пропозиції:
Застосування запропонованої методики дасть змогу змоделювати емоційні стани особистості, її мотиви, потреби та інтелектуальний фонд, а також прогнозувати вербальну й невербальну поведінку людини. Уперше розробляється комп’ютерна програма психолінгвістичної діагностики особистості на основі її мовлення, а також виокремлюються чіткі критерії кореляції мовних маркерів та психічних станів особистості.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
0 Проведені маркетингові дослідження
0 Є бізнес-план
0 ДКР, проектно-кошторисна документація
0 Проміжний НДДКР, додаткові дослідження
Технологічні ключові слова:
Обробка/технологія мовної інформації; Моделювання, моделююча техніка; Освіта, навчання; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Прикладне програмне забезпечення; Експертні системи; Природна мова; Консультаційні послуги; Діагностичні послуги
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
0 Подана заявка на патент
0 Патент отриманий
0 Авторські права ( copyright )
0 Секрети виробництва ( know-how )
0 Ексклюзивне право ( exclusive rights )

0 Інше ( вказати ): готується заявка про патентування

Розробники передбачають одержання патенту на винайдену комп’ютерну програму
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
установа з великою кількістю персоналу
Сфера діяльності партнера:
бізнес, фінанси
Задачі, що стоять перед партнером:
адаптація пропозиції до власних потреб
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія
Вид організації:
Університет
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.