русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Дослідження основних характеристик і умов існування гідродинамічного солітону
2013-04-24
Друк
Активний до:
2014-04-25
Анотація пропозиції:
Розрахунки профілю вільної поверхні хвилястого стрибка, групових хвиль переміщення та інших видів білякритичних течій рідини для різних типів гідротехнічних і гідроенергетичних споруд. Надання консалтингових послуг.
Опис пропозиції:
Розрахунки профілю вільної поверхні різних видів білякритичних течій рідини здійснюються на основі розробленої оригінальної математичної моделі та виведеного узагальненого диференціального рівняння розглядуваних течій.
При аналізі поданої технологічної пропозиції можуть бути корисними такі публікації:
1. Рябенко А.А. Типы, особенности и условия существования околокритических течений // Гидротехническое строительство. – М., 1992, № 5. – С. 9-13.
2. Рябенко О.А. Профіль вільної поверхні білякритичних течій та солітонні розв'язки деяких диференціальних рівнянь // Прикладна гідромеханіка. – НАН України. Т.1 (73), № 4, 1999. – С. 26-41.
3. Рябенко О.А. Проблеми і парадокси білякритичних течій рідини // Прикладна гідромеханіка. – НАН України. Т.13 (85), № 4, 2011. – С. 37-51.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційні аспекти розробленої математичної моделі та виведеного узагальнюючого о диференціального рівняння цих течій полягають у врахуванні можливих нахилу та кривизни и елементарних струминок потоку у початковому перерізі розглядуваних течій.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Побудова профілю вільної поверхні хвилястого стрибка і групових хвиль переміщення основується на розгляді цих явищ у вигляді суперпозиції самотньої і кноїдальних хвиль.
Технологічні ключові слова:
Математичне моделювання; Фізика рідин; Гідравлика; Аналіз / Методи та установки для тестування; Реєструючі прилади
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші види альтернативної енергії (вкл. ядерну енергетику і видобуток урану); Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування; Інженерно-технічні послуги; Будівництво
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Науково-дослідна робота виконана авторським колективом і згідно з угодою передана замовнику. Згадана математична модель та узагальнене диференціальне рівняння профілю вільної поверхні хвилеподібних білякритичних течій є авторською розробкою керівника роботи.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Інвестор, що хоче вкладати кошти в гідроенергетику та гідротехніку.
Сфера діяльності партнера:
Гідроенергетика, гідротехніка, водне господарство.
Задачі, що стоять перед партнером:
Виявити реальні гідроенергетичні та гідротехнічні об’єкти, які потребують розрахунків профілю вільної поверхні потоку в умовах формування білякритичних течій.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.