русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія комплексної розробки алмазоносних родовищ
2013-04-24
Друк
Активний до:
2014-04-25
Анотація пропозиції:
Кафедра розробки родовищ корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) пропонує технологію комплексної розробки алмазоносних родовищ. Технологія дозволяє суміщати відпрацювання алмазоносного родовища, яке залягає в складних гірничо-геологічних умовах, з одночасним використанням вироблених просторів для зберігання радіоактивних відходів. Шукаємо інвесторів для спільного впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Технологія дозволяє вести відпрацювання алмазоносної трубки у три стадії. На першій і другій стадіях розробляють ділянки трубки, розташовані по обидва боки вертикальної площини, яка проходить через повздовжню вісь капітального штреку у напрямках від флангів до капітального штреку.Технологія комплексної розробки алмазоносних родовищ може бути ефективно використана в гірничій промисловості для видобутку корисних копалин, в енергетиці для отримання дешевої електроенергії від розпаду радіоактивних відходів і підвищення температури гірських порід, в екології для створення систем безпечного захоронення відходів.
Інновації і переваги пропозиції:
Перевагами пропонованої технології є
- відсутність персоналу у виробленому просторі добувної камери;
- можливість ведення робіт в складних гідро-геологічних умовах;
- створення умов для вирішення екологічних проблем утилізації радіоактивних відходів в Рівненській та Хмельницькій областях;
- використання принципово нових техніки і технології проходження виробок;
- можливість використання теплової енергії радіоактивних відходів;
- перетворення енергії радіоактивного розпаду в електричну;
- проходження свердловин із земної поверхні.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Коефіцієнт вилучення з надр: Кн = Ккіл · Кк = 0,92; Кн = 92%.
Для використання в проектній документації могильника, абсолютне значення керівного кількісного параметра Х = 400 м. Потужність порід саркофага прийнята рівною М = 10 м.
Технологічні ключові слова:
Охорона та безпека; Гірничорудна технологія; Геологія, інженерна геологія, геотехніка
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Гірничорудне устаткування; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Заявник є власником 7 патентів України (Спосіб розробки родовищ корисних копалин - №58395 – 2011. Агрегат для розробки родовищ корисних копалин - №59556 – 2011. Агрегат комбінованої розробки крутопадаючих рудних тіл - №28099 – 2007. Спосіб комбінованої розробки крутопадаючих рудних тіл - №28101 – 2007. Агрегат для проходки виймальних камер. - №29900 – 2008. Спосіб комбінованої розробки алмазних трубок - №49650 – 2010. Агрегат комбінованої розробки алмазоносних трубок - №49987 – 2010.)
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
Промислова, учбова, дослідницька організація
Сфера діяльності партнера:
Підприємства з видобутку корисної копалини
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження розробки
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, США
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.