русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія магнітного очищення рідких, газових і сипучих середовищ від феромагнітних забруднюючих домішок.
2013-04-08
Друк
Активний до:
2014-04-09
Анотація пропозиції:
НУВГП пропонує виготовлення та впровадження магнітних фільтр-осаджувачів і фільтр-сепараторів для ефективного видалення феромагнітних продуктів корозії та інших домішок з технологічних рідких, газових і сипучих середовищ теплової і атомної енергетики, металургії, газової, хімічної, скляної промисловостей.
Опис пропозиції:
Запропонована технологія магнітного очищення рідких, газових та сипучих середовищ дозволяє ефективно (85-98%) вилучати феромагнітні забруднюючі домішки з технологічних середовищ різних галузей промисловості. Технологія дозволяє очищувати рідкі та сипучі середовища з різною масовою долею феромагнітних домішок від 10 до 10, розмірами домішок 0,01...300мкм, температурою водних середовищ до 500°С і швидкістю очищення (фільтрування) рідких середовищ до 800-1000м/год.
Осадження феромагнітних забруднюючих домішок здійснюється в об’ємі намагніченої феромагнітної фільтруючої загрузки, де силовий фактор досягає величини 1·1012-1·1015 А2/м3. Ефективність використання такої технології перевірена на підприємствах теплової енергетики, металургії, хімічної, скляної, спиртової промисловості. На всіх підприємствах отриманий позитивний ефект (ефективність очищення складала 80-95%).
Продавець технології має багаторічний досвід в галузі магнітного очищення рідких та сипучих середовищ. Наукові розробки, конструкції, режимні параметри та схеми з даної тематики захищені понад 140 патентами (України, США, Німеччини, Швеції, Італії, Індії, Японії, Росії, Франції).
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє підвищити надійність і довговічність роботи технологічного обладнання, підвищити якість продукції, що випускається, виключити або зменшити аварійні зупинки обладнання, зменшити недовироблення кінцевого продукту, зменшити викиди забруднених рідких або газових середовищ в навколишнє середовище.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
- високий рівень очищення середовищ від макро і мікроферочастинок (85-98%);
- якісне і швидке, протягом 3...5 хвилин, відновлення магніто-сорбційних властивостей загрузок сепараторів і фільтр-осаджувачів;
- інтенсивне намагнічування фільтруючої феромагнітної загрузки в полях (10. ..70)·103 А/м;
- швидкісний режим очищення - до 5,0м/с;
- утилізація осаду;
- можливість роботи в необхідному технологічному режимі: беззупинному, короткочасному і періодичному;
- очищення середовищ не тільки від феромагнітних, але і від парамагнітних домішок;
- можливість очищення сипучих, рідких і газоподібних середовищ різної агресивності з температурою до 500°С;
- вилучення забруднюючих домішок розмірами 10-0,1 мкм і менше;
- повторне використання відходів металургії, скляного, спиртового виробництва;
зменшення забруднення навколишнього середовища.
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Конструкції магнітних фільтрів, сепараторів, осаджувачів, фільтруючі загрузки, методики захищені понад 140 патентами України, США, Німеччини, Швеції, Італії, Індії, Японії, Росії, Франції. (При необхідності можуть бути представлені копії патентів).
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
промислова організація
Сфера діяльності партнера:
Теплова і атомна енергетика (ТЕЦ, котельні, ДРЕС), металургійні, спиртові, хімічні, скляні, харчові підприємства.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження фільтрів і сепараторів у промисловість
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Польща, Казахстан, Туркменістан.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.