русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту CUSLE
2013-03-01
Друк
Активний до:
2014-03-02
Анотація пропозиції:
технологія визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту CUSLE з використанням мінімальних даних про окремі ділянки певних розмірів, що співрозмірні із площами сільськогосподарських угідь населених пунктів, сільських та селищних рад, окремих фермерських господарств дозволяє визначити середній багаторічний об’єм змитого ґрунту
Опис пропозиції:
спосіб визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту CUSLE є новим. На основі дослідження моделей USLE, RUSLE та MUSLE, з метою запровадження їх для потреб України, розроблено комбіноване універсальне рівняння втрат ґрунту(CUSLE), яке базується на спрощених методах розрахунку, що засновані на напівемпіричних співвідношеннях, з акцентом на перевірку співвідносності результатів обчислювальних експериментів і даних польових спостережень. Основними складовими математичної моделі міжструмкової (схилової, площинної) водної ерозії ґрунтів є ерозійний потенціал опадів, еродованість ґрунту, рельєф, використання земель та протиерозійні агротехнічні заходи. При цьому кожен з цих чинників може бути представлений деякою аналітичною функцією або емпіричним виразом. Його переваги полягають у локальності використання, можливості швидкого застосування до цифрової моделі рельєфу обраної ділянки, не потребують додаткових ґрунтових обстежень та лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів. На основі аналізу цифрової моделі (grid-моделі) рельєфу типової ділянки у напівавтоматичному режимі здійснюється виділення системи орографічних ліній вододілів та тальвегів, алгоритм пошуку яких базується на визначенні точок локальних екстремумів grid-моделі за двома ортогональними напрямками з використанням трьохвузлової маски пошуку, а також елементарних схилів. Наступним кроком роботи алгоритму є побудова grid-моделей чинників ерозійного потенціалу опадів, еродованості ґрунту, рельєфу, використання земель та протиерозійних агротехнічних заходів, на основі яких визначається ерозійний потенціал рельєфу. Запропонована методика визначення об’ємів змитого ґрунту реалізована з використанням відкритої системи керування вмістом для публікації інформації в мережі Internet – CMS Joomla! та скриптової мови програмування PHP.
Інновації і переваги пропозиції:
запропонований спосіб визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту CUSLE є простим з точки зору технологічної реалізації. Він не передбачає додаткового обладнання. Параметри чинника ерозійного потенціалу опадів визначені на основі експериментальних досліджень для території південних районів Волинської області і є прийнятними для території Волинської височини; чинник рельєфу визначається як grid-модель досліджуваної ділянки, де у кожному вузлі регулярної сітки визначено вплив довжини та крутизни лінії стоку; чинник еродованості ґрунтів визначається як grid-модель досліджуваної ділянки, де у кожному вузлі регулярної сітки за емпіричною функцією визначається комплексна характеристика основних властивостей ґрунту, що визначають здатність ґрунтових часток відокремлюватись під впливом дощових крапель та виноситись дощовими потоками; чинники агрофону та протиерозійних заходів визначаються на основі агломерованих табличних значень коефіцієнтів просторової організації відповідного землекористування. Отримані результати, тобто grid-модель ерозійного потенціалу рельєфу досліджень є прийнятними для території Волинської височини.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Запропонована методика визначення об’ємів змитого ґрунту реалізована з використанням відкритої системи керування вмістом для публікації інформації в мережі Internet – CMS Joomla! та скриптової мови програмування PHP.
Технологічні ключові слова:
Сільське господарство; Сільськогосподарська техніка / технологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Є ліцензійна угода
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода
Тип шуканого партнера:
замовник
Сфера діяльності партнера:
сільське господарство, землеустрій, моніторинг довкілля
Задачі, що стоять перед партнером:
фінансування розробок, впровадження у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Республіка Білорусь, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Промисловість
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.