русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій
2013-03-01
Друк
Активний до:
2014-03-02
Анотація пропозиції:
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій на основі мінімальних даних про окремі ділянки певних розмірів, що співрозмірні із площами сільськогосподарських угідь населених пунктів, сільських та селищних рад, окремих фермерських господарств та напівемпіричних співвідношеннях між параметрами трьох чинників дозволяє визначити середній багаторічний об’єм змитого ґрунту.
Опис пропозиції:
Спосіб визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій не є новим, однак в нашому випадку параметри субмоделей-чинників визначені на основі експериментальних досліджень для території південних районів Волинської області і є прийнятними для території Волинської височини. Його переваги полягають у локальності використання, можливості швидкого застосування до цифрової моделі рельєфу обраної ділянки, не потребують додаткових ґрунтових обстежень та лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів. Враховуючи лише показник середнього багаторiчного об’єму змиву ґрунту для території півдня Волинської області (20 т/га/рік) та отримані параметри субмоделей R-функцій (ерозійного потенціалу опадів EI, еродованості ґрунтів KS та рельєфу LS,) визначається ерозійний потенціал рельєфу типової ділянки в кожній точці регулярної grid-моделі на основі цифрової моделі рельєфу досліджуваної ділянки та grid-моделі еродованості типових грунтів досліджуваної ділянки. У результаті отримується grid-модель ерозійного потенціалу рельєфу, яку можна відтворити як засобами наукової графіки так із використанням програмного продукту Surfer фірми Golden Software. Запропонована методика визначення об’ємів змитого ґрунту реалізована з використанням відкритої системи керування вмістом для публікації інформації в мережі Internet – CMS Joomla! та скриптової мови програмування PHP. Автори мають багаторічний досвід у наукові та науково-дослідній сфері щодо моделювання і прогнозування середнього багаторічного об’єму змитого ґрунту (підтвердженням цього є чисельні вітчизняні та закордонні наукові публікації).
Інновації і переваги пропозиції:
запропонований спосіб визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій є простим з точки зору технологічної реалізації. Він не передбачає додаткового обладнання. Параметри аналітичних виразів субмоделей-чинників визначені на основі експериментальних досліджень для території південних районів Волинської області і є прийнятними для території Волинської височини.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Сільське господарство; Сільськогосподарська техніка / технологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Є ліцензійна угода
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода
Тип шуканого партнера:
замовник
Сфера діяльності партнера:
сільське господарство, землеустрій, моніторинг довкілля
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансування розробок, впровадження у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Республіка Білорусь, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Промисловість
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.