русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія розрахунку енергетичної ефективності санації будівель
2013-01-08
Друк
Активний до:
2014-01-09
Анотація пропозиції:
Національний університет (Україна) розробів технологію розрахунку енергетичної ефективності санації будівель. Технологія передбачає виконання енергетичного аудиту на об’єктах житлового фонду шляхом виготовлення енергетичних паспортів і паспортів будівель, що є вихідними даними для розробки проекту санації будівель на основі сучасних європейських технологій. Університет шукає партнерів серед комунальних і державних підприємств, ОСББ, житлових кооперативів для впровадження розробки.
Опис пропозиції:
Відповідно до прийнятого Кабінетом Міністрів України 11.01.2012 року проекту Закону «Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель» наявність паспорту енергоефективності будівлі є обов’язковою при будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, відчуженні або передачі в найм (оренду).
У зв’язку з цим пропонується технологія виготовлення енергетичних паспортів і паспортів будівель відповідно до ДБН Б.1-1-93, ДБН В.2.6.-31:2006 та ДСТУ-НБА.2.2-5:2007, що містить такі етапи:
1. Фактичне обстеження будівель на відповідність наявній технічній документації.
2. Складання технологічної карти об’єкта використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).
3. Розробка організаційно-технічних заходів для зниження споживання ПЕР.
4. Визначення потенціалу енергозбереження.
5. Фінансова оцінка організаційно-технічних заходів.
Інновації і переваги пропозиції:
Перевагами пропозиції є можливість виготовлення енергопаспортів та паспортів будівель з використанням автоматизованої процедури, що дозволяє висунути багатоваріантні пропозиції щодо їх санації.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Для виконання робіт необхідна повна або часткова технічна інформація щодо стану і термінів введення в експлуатацію будівель.
Технологічні ключові слова:
Управління процесами, логістика; Раціональне використання енергії; Енергетичний менеджмент; Теплоізоляція, енергетична ефективність будівель
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях); Послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Комунальні і державні підприємства, ОСББ, житлові кооперативи.
Сфера діяльності партнера:
Експлуатація будівель, будівництво, ремонт будівель, санація будівель.
Задачі, що стоять перед партнером:
Забезпечення функціонування проекту.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Білорусь, країни СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.