русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія транспортування сипкої харчової сировини під дією вібрації
2012-10-13
Друк
Активний до:
2013-10-14
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію транспортування сипкої харчової сировини під дією вібрації. Отримана технологія дозволяє спростити конструкцію використовуваного обладнання, зручного для технічного обслуговування і ремонту та збільшити теоретичну продуктивність. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Опис пропозиції:
Найбільш близькою до запропонованої технології транспортування сипкої харчової сировини під дією вібрації є технологія, що здійснюється на вібраційному конвеєрі, який являє собою раму на якій знаходиться бункер, вантажонесучий вільно підвішений елемент (деку), який отримує направлені коливання від ексцентрикового вібратора. Для забезпечення переміщення вантажів в заданому напрямку вібратор встановлюють таким чином, щоб лінія дії направленої сили проходила через центр інерції і розташовувалась під кутом напрямку коливань до подовжній вісі конвеєру Недоліками цієї технології є: складна конструкція транспортера вимагає постійного контролю і правильного настроювання; необхідність контролю горизонтального положення робочого органу; необхідність підтримання стабільності спрямованих коливань. У запропонованій технології транспортування сипкої харчової сировини використовується новий вібраційний конвеєр, який складається з рами, електродинамічного вібратора, бункера та деки, по якій транспортується продукт, яка має сходинки, які складаються із прямокутних трикутників і здійснює подовжні коливання у горизонтальній площині
Інновації і переваги пропозиції:
В основу запропонованої технології покладена задача створення вібраційного конвеєра для транспортування сипкої сировини, що має просту конструкцію, зручну в обслуговуванні і настроюванні, працює без застосування точно спрямованих коливань. Запропонований конвеєр має ряд переваг порівняно з аналогами, а саме: простоту конструкції, зручну для технічного обслуговування і ремонту; більш високу теоретичну продуктивність; використання широко відомих подовжніх коливань
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології транспортування сипкої харчової сировини під дією вібрації є власником патенту України на корисну модуль № 26133 “Вібраційний конвеєр для транспортування сипкої харчової сировини” (отриманого у 2007 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
переробна харчова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.