русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія очищення насіння соняшника від домішок
2012-10-01
Друк
Активний до:
2013-10-02
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію очищення насіння соняшника від домішок. Отримана технологія дозволяє підвищити якісний і планомірний поділ фракцій, а також дбайливе відношення до матеріалу. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Опис пропозиції:
Найбільш близькою до запропонованої технології очищення насіння соняшника від домішок є технологія, що здійснюється на вібророзділювачі (А.С. 1754227 А1. СРСР від 14.02.90 р.), який являє собою похилий до горизонтальної площини короб з бічними стінками і суцільним днищем, що за допомогою еластичних зв'язків кріпиться до корпуса. Між корпусом і днищем короба встановлена система молотків, що приводиться в коливальний рух електромагнітним приводом. Над днищем короба встановлене розділове пристосування, що складається з окремих пластин, розташованих із зазором у плані перекриваючих один одного. Між днищем короба і пристосуванням установлений вихідний отвір завантажувального бункера. Під вібраційним ударником-роздільником установлені приймачі продуктів поділу. Недоліками цієї технології є: поділ матеріалу тільки на дві фракції при складній конструкції; є можливість прослизання не каліброваного матеріалу, через нахил поверхні і зіткнення зерен матеріалу пружної фракції з непружною. У запропонованій технології очищення насіння використовується принципово нова конструкція вібраційної машини, що містить електродвигун, коливну під заданим кутом неперфоровану площину і бункер, ексцентриковий вібратор, закріплений на рамі. матеріал просувається за допомогою вібропереміщення, що гарантує якісний і планомірний поділ фракцій, а також більш дбайливе відношення до матеріалу у відмінності від аналогів
Інновації і переваги пропозиції:
В основу запропонованої технології покладена задача створення машини для очищення насіння соняшника від домішок, що утворюються внаслідок лущення капелюшків соняшника. Запропонована машина має ряд переваг порівняно з аналогами, а саме: просту, більш дешеву конструкцію і як наслідок легко обслуговується; менші енергетичні витрати, у зв'язку і застосуванням тільки одного привода; не великі розміри при достатній продуктивності
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Сільське господарство; Виробництво зерна; Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології очищення насіння соняшника від домішок після витягу їх з капелюшків є власником патенту України на винахід № 68677 “Вібраційний очисник насіння соняшника” (отриманого у 2004 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
переробна харчова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.