русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія забезпечення експлуатаційної надійності будівельних конструкцій резервуарів для нафтопродуктів
2012-06-05
Друк
Активний до:
2013-06-06
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує нову технологію забезпечення експлуатаційної надійності будівельних конструкцій резервуарів для нафтопродуктів метою розроблення якої є оптимізація процесу обслуговування будівельних конструкції резервуарів для нафтопродуктів шляхом планування експлуатаційних заходів на підставі прогнозування НДС конструкцій.
Опис пропозиції:
Нині при експлуатації будівельних конструкцій будівель і споруд, в т.ч. і резервуарів, використовується планово-запобіжна система експлуатації, яка передбачає виконання заздалегідь визначеного комплекту робіт (переліку заходів) в заздалегідь визначений час. І перелік робіт, і час їх проведення повністю ґрунтуються на існуючих нормативних документах, які або були розроблені ще за часів СРСР або повністю на них ґрунтуються. Цей підхід виправдовував себе у рамках системи, в яку входили десятки і сотні підприємств, що фінансувались централізовано. Нині, коли кожне підприємство самостійно забезпечує свою фінансову незалежність, збій в експлуатації навіть одного резервуару може зашкодити усій системі в цілому. У цьому випадку необхідно більш відповідально підходити до питання експлуатації резервуарів і використовувати підходи, що знижують вірогідність ризику виникнення позаштатних ситуацій.
Одним з таких підходів є так звана попереджувальна експлуатація, основним принципом якої є не виправлення і усунення пошкоджень конструкцій, а попередження появи пошкоджень, що знижують необхідні показники працездатності конструкцій. У рамках цього підходу розробляється принципова модель проведення експлуатаційного процесу резервуарів для зберігання нафтопродуктів, яка дозволяє на підставі врахування індивідуальних особливостей кожного об’єкту, історії його експлуатації і прогнозування його технічного стану раціоналізувати виділення коштів на підтримку цих будівельних конструкцій в працездатному стані з необхідними параметрами.
Інновації і переваги пропозиції:
На відміну від існуючої системи планово-запобіжних ремонтів запропонований підхід дозволяє більш раціонально планувати виділення і використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів на процес підтримки будівельних конструкцій резервуарів в працездатному стані.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Будівельні матеріали, компоненти та методи; Рідке викопне паливо
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші нафтогазові засоби; Інші області, пов'язані з енергетикою; Будівництво; Інше будівництво і будівельні вироби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Готується пакет документів (заявка) для отримання патенту України на корисну модель
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Розробниками технології створення нових оптимальних типів конструкцій жорсткої ошиновки відкритих розподільчих установок високої напруги передбачається отримання патенту України на корисну модель у 2013 році.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Науково - дослідні організації, промислові підприємства.
Сфера діяльності партнера:
Дослідження в галузі будівельних конструкцій; Зберігання і переробка нафтопродуктів.
Задачі, що стоять перед партнером:
Участь у спільних теоретичних НДР; наявність власного парку резервуарів, що експлуатуються, для апробації і впровадження результатів розробок.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД, інші
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.