русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія створення нових оптимальних типів конструкцій жорсткої ошиновки відкритих розподільчих установок високої напруги
2012-06-05
Друк
Активний до:
2013-06-06
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію створення нових оптимальних типів конструкцій (або раціоналізація існуючих типів конструкцій) жорсткої ошиновки з умов оптимального використання її форми и параметрів в умовах площадки відкритих розподільчих устроїв з підвищеним класом напруги.
Опис пропозиції:
Основним чинником підвищення економічності від застосування жорсткої ошиновки (ЖО) є зменшення в значній мірі площі відкритих розподільчих устроїв (ВРУ), що призводить до зменшення витрат на матеріали та трудомісткість будівництва. Комплекти ЖО високої заводської готовності у порівнянні з аналогами із гнучкими шинами, у середньому, дозволяють знизити металомісткість ВРУ на 10-15 %, витрати залізобетону на 10-20 %, площу ВРУ на 10-15 %, обсяг будівельно-монтажних робіт з трудовитратами на 25 % в залежності від схем електричних з’єднань ВРУ і конкретних умов будівництва. Економія площі може бути ще збільшена, або задіяні під будівництво ті ділянки землі, що мають специфічний рельєф (ярові, заболочені території), якщо конструкція ЖО дозволить встановлювати опори шин на відстані 20-36 метрів, так звана великопролітна ошиновка. Подібна конструкція має невелику кількість аналогів у світі та за рахунок детальних досліджень може стати найкращою з них.
Також одним з найважливіших параметрів, що потребує вирішення задачі оптимального проектування, є задача створення раціональних способів гасіння коливань ЖО у вітровому потоці. Існуючи способи гасіння коливань конструкцій ЖО лише частково дозволяють вирішити питання проектування і експлуатації цих конструкцій. При підвищені касу напруги, а також застосування конструктивної схеми великопролітної ЖО існуючи способи гасіння коливань застосовуватися не можуть. Тому при вирішені задач оптимізації паралельно слід вирішувати задачу створення нових раціональних способів гасіння коливань конструкцій ЖО.
Інновації і переваги пропозиції:
Створення системи оптимального проектування конструкцій ЖО в залежності від класу напруги та умов розташування ВРУ є найактуальнішою задачею електроенергетичного будівництва не тільки в Україні, але й в світі. На підставі цієї системи може бути створена нормативна документація з питань проектування конструкцій ЖО з великими прольотами, що на сьогоднішній день в Україні відсутня.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технологія будівництва; Будівельні матеріали, компоненти та методи; Будівельне обладнання
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Будівництво; Інше будівництво і будівельні вироби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Готується пакет документів (заявка) для отримання патенту України на корисну модель
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Розробниками технології створення нових оптимальних типів конструкцій жорсткої ошиновки відкритих розподільчих установок високої напруги передбачається отримання патенту України на корисну модель у 2013 році.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Науково-дослідні організації, промислові підприємства.
Сфера діяльності партнера:
Дослідження в галузі будівельних конструкцій; Електроенергетичне будівництво.
Задачі, що стоять перед партнером:
Участь у спільних теоретичних НДР; Наявність спеціальних лабораторій (полігонів) для проведення випробувань на моделях конструкції жорсткої ошиновки.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.