русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів.
2012-05-31
Друк
Активний до:
2013-06-01
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів. Отримана технологія дозволяє скоротити час обробки сировини за рахунок збільшеної кількості робочих циклів в камері надвисокого циклу, підвищеної надійності і високого значення робочого тиску. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Найбільш близькою до запропонованої технології стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів є технологія, що здійснюється в установці надвисокого тиску поршневого типу, призначеної для обробки тиском сировини при робочому тиску до 800 МПа і температурі від -20 ºС до +80 ºС. Вона складається з робочої камери і пресу. Робоча камера складається з наступних основних складових: двошарового циліндру; поршня, що має ущільнення у вигляді циліндричного кільця, яке рухається у внутрішньому каналі камери по посадці з натягом; заглушки. Недоліками цієї установки є: невелика кількість робочих циклів внаслідок стомлюючого руйнування циліндрів камери в зоні контакту внутрішнього циліндра з заглушкою та обмеження робочого тиску внаслідок підвищених напружень в торцевих зонах циліндрів камери. Запропонована технологія здійснюється в камері надвисокого тиску, яка складається з двошарового циліндра, поршня, заглушки, яка виконана у вигляді шайби, яка вільно ковзає в робочому каналі камери і спирається на циліндричний бурт внутрішнього циліндру. Дана технологія може бути використана у харчовому, переробному та фармацевтичному виробництві для обробки соків, молока, паштетів, ковбаси, фруктових та овочевих пюре, рослинних субстанцій лікарського призначення тощо за рахунок скорочення часу обробки.
Інновації і переваги пропозиції:
В основу запропонованої технології покладена задача розробки конструкції камери надвисокого тиску зі збільшеною кількістю робочих циклів, підвищеною надійністю і високим значенням робочого тиску, яке дозволяє скоротити час обробки. Запропонована технологія дозволить підвищити надійність роботи камери надвисокого тиску.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Фармацевтика; Екстракція; Медична технологія / біомедична техніка; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Фармпрепарати/тонкі хімікати; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології стерилізації та екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів є власником патенту України на корисну модель 57314 “Камера надвисокого тиску” (отриманого у 2011 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
харчова, переробна, фармацевтична промисловості
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Росія, Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.