русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія обсмажування зернистих харчових продуктів
2012-05-26
Друк
Активний до:
2013-05-27
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію обсмажування зернистих харчових продуктів. Отримана технологія дозволяє механізувати ручну працю, підвищити якість готового продукту за рахунок більш інтенсивної і рівномірної теплової обробки, зменшити втрати теплоти в навколишнє середовище. Університет шукає партнерів (промислові підприємства) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Найбільш близьким до запропонованої технології обсмажування зернистих харчових продуктів є кондуктивний спосіб обсмажування, реалізований на сковородах типу СНЕ-0,2, СНЕ-0,5, СЕСМ-0,2, СЄСМ-0,5 та інші. При цьому способі продукт періодично завантажується на поверхню смаження, яка підігрівається за допомогою спіралі, обсмажується за рахунок контакту з поверхнею смаження і після визначеного часу вивантажується. Недоліки цього способу наступні: процес потребує ручної праці, що необхідна для постійного перемішування зерен, їх завантаження, вивантаження, і потребує постійної уваги збоку допоміжного персоналу; із-за низьких значень температури поверхні смаження і коефіцієнту теплопередачі від поверхні до продукту не виконуються технологічні режими обсмажування; велика тривалість процесу; нерівномірне обсмажування зерен. Запропонована технологія містить завантаження продукту, кондуктивне нагрівання з одночасним ІЧ-випромінюванням та безперервним перемішуванням, вивантаження завдяки вібрації. Дана технологія може знайти застосування в кондитерській промисловості та підприємствах харчування для обсмажування горіхів, какао-бобів, гороху, кофе і т.п. з метою зменшення втрат теплоти в навколишнє середовище за рахунок значно меншої тривалості процесу обсмажування.
Інновації і переваги пропозиції:
В основу запропонованої технології покладена задача інтенсифікації і механізації процесу обсмажування зернистих харчових продуктів, покращення якості готового продукту і енергозбереження за рахунок додаткового нагрівання продукту ІЧ-випромінюванням і вібрації поверхні смаження. Запропонована технологія дозволить зменшити втрати теплоти в навколишнє середовище за рахунок значно меншої тривалості процесу обсмажування.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Конструювання та моделювання / Прототипи; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші харчові продукти і напої; Інші ресторани
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології обсмажування зернистих харчових продуктів є власником патенту України на корисну модель 45663 “Спосіб обсмажування зернистих харчових продуктів” (отриманого у 2009 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
кондитерська промисловість та підприємства харчування
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Росія, Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.