русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія лущення зерна гречихи та проса
2012-05-26
Друк
Активний до:
2013-05-27
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію лущення зерна гречихи та проса. Отримана технологія дозволяє скоротити тривалість обробки зернової сировини, зменшити питому енергоємність, отримати високу якість продукту. Університет шукає партнерів (промислові підприємства) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Найбільш близькою до запропонованого способу лущення зерна є спосіб шелушіння, реалізований у вальцедековому верстаті СВУ-2, двохдековому верстат 2ДШС-3, лущильній машині А1-ЗРД. Цей спосіб включає завантаження продукту, лущення зерна за рахунок нетривалої дії зусиль стиску і зсуву, вивантаження і очистка продукту. Недоліки цього способу наступні: необхідність перенастроювання і заміни деяких вузлів шелушильної машини для лущення різних видів зерна; необхідність попереднього сортування зерен за розміром; підвищена питома металоємність; великий знос абразивної поверхні робочих органів і, як наслідок, попадання сторонніх домішок абразиву в зерно. Запропонований спосіб лущення містить завантаження зерна, його лущення і вивантаження, згідно корисній моделі, лущення зерна відбувається за рахунок дії на зерно плавного наростання і різкого скидання сили тиску. Технологія лущення зерна гречихи та проса може знайти застосування на підприємствах зернопереробної промисловості з метою скорочення тривалості обробки зернової сировини та завдяки відсутності пилу за рахунок герметичності пристрою, високій взаємозамінності робочих органів.
Інновації і переваги пропозиції:
В основу запропонованої технології покладена задача інтенсифікації процесу лущення різних видів зерна (гречихи, проса, рису), уніфікації та підвищення техніко-економічних показників роботи за рахунок дії на зерно плавного наростання і різкого скидання сили тиску (при цьому в оболонці зерна виникають напруження розтягу, що сприяють руйнування і легкому відділенню оболонки зерна). Запропонована технологія дозволить зменшити питому енергоємність процесу лущення зерна.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Конструювання та моделювання / Прототипи; Сільське господарство; Виробництво зерна; Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Виробництво; Товари і устаткування виробничого призначення; Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології лущення зерна гречихи та проса є власником патенту України на корисну модель 59516 “Спосіб лущення зерна” (отриманого у 2011 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
зернопереробна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Росія, Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.