русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія змішування сипучих матеріалів
2012-05-26
Друк
Активний до:
2013-05-27
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію змішування сипучих матеріалів. Отримана технологія дозволяє зменшити енерговитрати на обертання барабану за рахунок відсутності шнеку, зменшити тривалість процесу змішування. Університет шукає партнерів (промислові підприємства) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Найбільш близькою до запропонованого змішувального барабану є широко розповсюджений барабанний змішувач з циліндричним корпусом. Він представляє собою обертовий циліндр на опорних роликах, всередині якого на боковій поверхні встановлені спіральні косі перегородки і ряд полок. Суміш завантажується і вивантажується за допомогою шнеку. Однак у даного апарата є ряд недоліків: складність приводу і конструкції; використання додаткових пристроїв для завантаження і вивантаження матеріалу; великі енергетичні витрати на одиницю готової суміші, обумовлені необхідністю обертати додатково шнек. У запропонованому змішувальному барабані, який складається з циліндричного корпусу, вузлів завантаження та вивантаження, приводу, на внутрішній поверхні циліндричного корпусу встановлені похилі перегородки і спіральний вивантажувальний виток, циліндричний корпус отримає обертальний рух від реверсивного електродвигуна. Дія барабану відноситься до техніки змішування сипучих матеріалів і призначена для використання в барабанних змішувачах, які використовуються в різних галузях промисловості (хімічної, будівельної, фармацевтичної, анілінофарбової, харчової, металургійної та ін.) з метою зменшення енерговитрат на обертання барабану за рахунок відсутності шнеку та зменшення тривалості процесу змішування.
Інновації і переваги пропозиції:
В основу запропонованої технології покладена задача створення апарату спрощеної та більш дешевої конструкції змішувача, прискорення вивантаження барабану, зменшення витрат енергії привода за рахунок встановлення на внутрішній поверхні циліндричного корпусу похилих перегородок і спірального вивантажувального витка. Запропонований барабан дозволить зменшити енерговитрати на обертання барабану за рахунок відсутності шнеку.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Конструювання та моделювання / Прототипи; Змішування (порошків та ін.), розділення(сортування, фільтрування); Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Виробництво; Товари і устаткування виробничого призначення
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології змішування сипучих матеріалів є власником патенту України на корисну модель 45664 “Змішувальний барабан” (отриманого у 2009 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
підприємство хімічної, будівельної, фармацевтичної, анілінофарбової, харчової, металургійної промисловості
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Росія, Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.