русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія отримання альтернативного виду енергії
2012-05-22
Друк
Активний до:
2013-05-23
Анотація пропозиції:
Університет міста Києва пропонує технологію отримання альтернативного виду енергії з матеріалу, утилізація якого вимагає додаткових витрат. В основу технології покладені техніко-технологічні рішення організації процесів підготовки, попередньої обробки та високоефективного спільного спалювання відходів переробки рослинної біомаси у суміші з низькоякісним вугіллям. Університет шукає партнерів для реалізації технології.
Опис пропозиції:
Технологія заснована на використанні термохімічної конверсії суміші різнорідних відходів рослинної сировини з низькоякісним вугіллям. Комплекс технічних заходів дозволяє в короткий термін налагодити переробку органічних відходів підприємства та одночасно забезпечити виробництво додаткової енергії, яка може бути вокористана як для технологічних потреб підприємства, так і для обігріву виробничих та адміністративно-побутових приміщень. Технологія має високі економічні показники та дозволяє заощадити елекртичну та теплову енергію, що базується на традиціійних енергоносіях.
Інновації і переваги пропозиції:
Залучення до паливного балансу відходів рослинної сировини дозволяє підприємству знизити потреби в традиційних видах палива. Крім того застосування технологій підвищує екологічний стан навколишнього середовища за рахунок зменшення територій звалищ та очисних споруд.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії; Збір та утилізація відходів; Спалювання, піроліз
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Альтернативна енергетика; Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на винахід №87162, 2009 р.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства з переробки рослинної сировини.
Сфера діяльності партнера:
Переробка рослинної сировини.
Задачі, що стоять перед партнером:
Участь у впровадженні технології.
Країни, яким надається перевага:
Україна, СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.