русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія очищення води і грунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами
2012-05-08
Друк
Активний до:
2014-05-09
Анотація пропозиції:
Університет м. Одеси розробив спосіб очищення навколишнього середовища від забруднень нафтою та нафтопродуктами. Технологія зоснована на дії бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти, що потрапляючи в середовище з нафтопродуктами за короткий термін розкладають її на безпечні речовини, кінцевим продуктом яких є вода і вуглекислий газ. Розробник шукає промислових партнерів для втілення технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Початкова ідея – очищення води і грунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами, для ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на території нафтопереробних підприємств, акваторій портів, сільськогосподарських земель, де відбулося проникнення нафти і нафтопродуктів у глибокі шари грунту. Створено біопрепарат, для виготовлення якого проводять культивування бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти та їх іммобілізацію на комплексному носії природного походження. При необхідності біопрепарат розпорошують на забрудену нафтою поверхню і проводять заходи по реабілітації забруднених земель.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія характеризується мінімальними енерговитратами, потребує малі виробничі площі для виготовлення компонентів. Штами бактерій-деструкторів нафти виділені з з води Чорного моря, тобто добре адаптовані до життя у навколишньому середовищі.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Мікроорганізми іммобілізують на носії складові якого мають різну питому вагу, завдяки чому вони поступово опускаються на дно водойми з різною швидкістю, що дозволяє сорбувати і деструктувати вуглеводні нафти не лише з поверхні, а й зі всієї товщі водяного шару і дна водоймищ.
Технологічні ключові слова:
Екологія; Забруднення грунту; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Два Патенти України, 2010 р.
Патент України, 2011 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
замовники технології
Сфера діяльності партнера:
охорона довкілля
Задачі, що стоять перед партнером:
спільне впровадження технологій
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.