русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Вібраційні екстрактори для переробки рослинної сировини
2012-04-20
Друк
Активний до:
2013-04-21
Анотація пропозиції:
Університет з м.Києва пропонує технологію періодичного та безперервного екстрагування рослинної сировини, що характеризується високою швидкістю процесу за рахунок використання віброекстракторів з новим принципом протитечійного розділення фаз.
Опис пропозиції:
Застосування спеціальних вібротранспортувальних пристроїв дозволяє уникнути пресування сировини та забезпечити поруватість незалежно від розміру частинок. Турбулентні пульсуючі струмені, що генеруються транспортувальними елементами вібруючих насадок, формують оптимальні гідродинамічні умови для інтенсивного мікроперемішування, та як наслідок, умови створення та оновлення великої міжфазової поверхні в поперечних перерізах двофазового потоку в усьому робочому об'ємі апарата, що обумовлює безперервний інтенсивний протитечійний масообмін. При цьому тривалість перебування всіх частинок у робочому об'ємі апарата майже однакова, а накладання низькочастотних механічних коливань на двофазову систему є ефективним способом додаткової інтенсифікації процесу екстракції.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологічні та економічні характеристики віброекстракторів роблять їх конкурентноспроможними на вітчизняному та світовому ринках екстракційного обладнання аналогічного призначення.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Впровадження технології дозволяє зменшити зовнішній дифузійний опір та наблизити активну поверхню масообміну до 100%, що надає можливість здійснювати поглиблену переробку рослинної сировини.
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Харчові добавки/вітаміни; Продукти харчування повсякденного попиту; Інші харчові продукти і напої; Косметика, засоби для здоров'я і краси
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на винахід №84641 від 10.11.2008 р.,
Патент на винахід №85435 від 26.01.2009 р.,
Патент на винахід №85436 від 26.02.2009 р.,
Патент на винахід №90802 від 25.05.2010 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства переробної, харчової та фармацевтичної промисловості.
Сфера діяльності партнера:
Вилучення гірких речовин при охмелюванні пивоварного сусла та переробці солодових ростків; екстрагування барвних речовин плодів і ягід та переробка пряноароматичної рослинної сировини для виробництва напоїв; переробка некондиційної бурякомаси (бою і хвостів буряка); екстрагування біологічно активних речовин.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.