русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія обліку та управління земельними ресурсами регіону.
2012-04-03
Друк
Активний до:
2013-04-04
Анотація пропозиції:
Національний університет (Україна) розробив технологію обліку та управління земельними ресурсами регіону, яка впроваджена в області. Створено технологію обліку та управління земельними ресурсами, яка враховує всі параметри ділянки, починаючи від координат, оцінки якості угідь до встановлення правомірності володіння/користування і руху цих прав. Передбачений широкий вибір форм облікової та аналітичної звітності, експорт-імпорт інформації до інших систем.
Опис пропозиції:
Технологія передбачає розрахунок та оптимізацію: використання земельних ділянок, і їх внеску до місцевих бюджетів у вигляді орендної плати, земельного податку, дивідендів за пай, прибуткового податку від виробництва сільгосппродукції; інформації про об’єми виробництва, додержання екологічних і правових норм. Елементи технології: у точках виникнення інформації (місцеві ради) функціонують інтелектуальні автоматизовані робочі місця (АРМ) землевпорядників; інформація з АРМ надходить в інформаційно-аналітичний центр (ІАЦ) району для створення і супроводу консолідованої бази земельних ресурсів. Передбачено оновлення цифрової карти району, узгодження координат ділянки і доповнення правової, вартісної, податкової, екологічної, економічної та іншої інформації завдяки взаємодії і взаємозв’язку бази даних центру з інформаційними системами районних органів влади та управління; база даних є основою для впровадження системи підтримки прийняття рішень з управління земельними ресурсами. Впровадження технології дозволить підвищити ефективність використання землі; інтернет-публікації стану використання земельних ресурсів та їх результатів дозволять зробити земельні відношення прозорішими, залучити громаду, підприємства до вирішення питань місцевого самоврядування. Програмні комплекси реалізують: АРМ землевпорядників і спеціалістів, що діють у сфері обліку земельних ресурсів; систему територіального ІАЦ, яка створює і підтримує функціонування консолідованої бази даних регіону, що містить інформацію про земельні ділянки, їх використання, пов’язані з цим надходження до бюджетів; підсистему обміну інформацією між регіональним ІАЦ та органами місцевого самоврядування, податковою інспекцією, казначейством, відділами Держкомзему, фінансів, статистики, агропромислового розвитку, державної адміністрації; систему підтримки прийняття рішень з ефективного використання земельних ресурсів регіону. Колектив має досвід розробки і впровадження інформаційних систем.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія забезпечує сучасний інформаційний моніторинг за бюджетною віддачею кожної земельної ділянки, підвищує ефективність використання землі.
На відміну від існуючих вітчизняних інформаційних систем обліку землі, нерухомості, підприємств, населення (виборців) тощо, які виконують роль інформаційного “пилососу“, що збирає інформацію в місцях її виникнення і доправляє до центру, не залишаючи електронних баз даних на місцях, запропонована система в основі має інтелектуальні АРМ землевпорядників, які запам’ятовують первинну інформацію та імпортують у свої бази інформацію, що надходить з центру. Це дає змогу місцевим радам використовувати комп’ютерну підтримку своїх рішень і знайомитися з рішеннями центру, а центру - одержувати потрібну інформацію, контролювати діяльність регіонів. Впровадження результатів розробки в діяльність органів місцевого самоврядування, районних структур призведе до суттєвого покращення використання земельних ресурсів, збільшення надходжень до бюджетів, зменшення витрат часу і ресурсів на облік інформації про земельні ділянки, посприяє прозорості земельних відносин. Розрахунки за даними району, який протягом останніх 20 років є базовим для розробки і впровадження інформаційних систем авторським колективом проекту, показали, що прямі і непрямі надходження до бюджету від використання одного гектара землі різними користувачами відрізняються в 6 разів. Тому можна очікувати, що використання запропонованої системи ефективного управління земельними ресурсами регіону дасть підвищення надходжень до бюджету не менше ніж на 15-20 відсотків. Тільки для одного району це може скласти від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а по області – до 10 млн. грн. Тому можна передбачити, що терміни окупності витрат на розробку та впровадження системи не сягне більше року.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Не потребує спеціалізованого програмного забезпечення чи комп’ютерної техніки. Технологію можна застосовувати на звичайних персональних комп’ютерах з установленими офісними програмами. Система працює під управлінням ОС Microsoft Windows 2000/xp/2007 та вище та потребує стандартний офісний пакет MS OFFICCE 2000/XP/2007 Professional
Технологічні ключові слова:
Бази даних, управління базами даних, інформаційна проходка; Використання інформаційних технологій та телематики; Системи екологічного менеджменту; Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Комп'ютерні послуги; Послуги з обробки, аналізу і введення даних; Бази даних і послуги он-лайн інформування; Послуги з програмного забезпечення; Послуги програмування/системотехніки
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Будь-які сервісно-впроваджувальні, розробницькі, науково-дослідні підприємства.
Сфера діяльності партнера:
ІТ-технології, розробка і впровадження програмного забезпечення.
Задачі, що стоять перед партнером:
Пошук замовників, узгодження використання технології, інсталяція програмного забезпечення, навчання користувачів, первинне заповнення баз даних, обслуговування системи.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Білорусь, Казахстан
Вид організації:
Державний вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.