русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Електродіалізатор
2012-03-27
Друк
Активний до:
2013-03-28
Анотація пропозиції:
Університет м.Києва пропонує нову конструкцію електродіалізатора для знесолення рідких харчових середовищ (молочної сироватки, виноматеріалів тощо), в яких підвищений вміст солей жорсткості. Застосування запропонованої конструкції електродіалізатора дозволяє уникнути відкладень на поверхні іоннообмінних мембран, що підвищує надійність та довготривалість роботи установки.
Опис пропозиції:
Електродіалізатор складається з електродних, делюатних і непроточних камер концентрування.
Розчини, що знесолюються, подаються в проточно-рециркуляційному режимі в делюатні камери, де під впливом постійного електричного струму відбувається мігрування аніонів та катіонів, що сприяє утворенню легкорозчинних сполук в камерах концентрування. Під час роботи електродіалізатора об"єм концентрованого розчину електроліту постійно збільшується за рахунок перенесення іонів мінеральних речовин з їх гідратною оболонкою та видаляється з електродіалізатора. Ефект досягається за рахунок включення в традиційну схему додаткових делюатних камер, через які прокачується розчин хлориду натрію, що виконує роль антисолеутворюючої речовини.
Інновації і переваги пропозиції:
Застосування запропонованого електродіалізатора дозволяє знизити питомі витрати енергії на процес знесолення в 1,5 - 3 рази, збільшити швидкість масоперенесення на 20-30%, зменшити об"єм технологічної води та кількість миючих засобів для відмивання мембран. Зазначені позитивні ефекти досягаються за рахунок відсутності осаду на поверхні іоннообмінних мембран.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Впровадження запропонованої конструкції дозволяє отримати молочну сироватку з рівнем демінералізації в межах 50-90%, а також концентровані розчини електроліту концентрацією 80-120 г/дм.куб, які можна використовувати у технологіях хімічної та харчової промисловості
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Електротехніка та електротехнологія / електричне обладнання
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Винно-горілчані вироби; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на винахід, Україна, 27.04.2009 р., №86529
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Підприємства харчової промисловості.
Сфера діяльності партнера:
Виноробна або молочна промисловість.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження обладнання у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.