русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах
2012-03-26
Друк
Активний до:
2013-03-27
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію нової системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах.
Система складається з двох типів споруд – блоку для попереднього очищення природних вод, які встановлюють на водопровідних станціях для покращення роботи очисних споруд від органічних речовин, сполук азоту, заліза, та модульної установки для очищення побутових стічних вод, яка дозволяє покращити екологічний стан середовища та одержати екологічно чисті добрива.
Опис пропозиції:
Технологія нової системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах складається з двох типів споруд - блоку для попереднього очищення природних вод та модульної установки для очищення побутових стічних вод.
Блок для попереднього очищення природних вод із забруднених джерел (поверхневих або підземних) виконано у вигляді контейнера, який складається з двох секцій і мінералізатора. Секції заповнені завантаженням із синтетичних водоростей і природних сорбентів. Встановлюють контейнери перед блоком фізико-хімічного очищення на водопровідних очисних спорудах. Аналогічні контейнери розроблені для очищення підземних вод від заліза і сполук азоту.
Модульна установка рекомендується для попереднього біологічного очищення побутових і близьких до них по складу промислових стічних вод (1 блок) або глибокого очищення стоків (2 блоки послідовно). Застосування 1 блоку доцільно за наявності районних очисних споруд і довгих напірних трубопроводів.
Склад стічних вод, що поступають на очищення: зважені речовини – 325 мг/л; БПК20 – 375 мгО2/л; азот амонійних солей – 40 мг/л; фосфати – 16,5 мг/л; ПАВ – 12,5 мг/л
Склад очищених стічних вод: зважені речовини – 15 - 30 мг/л (після 1 блоку), 3 - 5 мг/л (після 2 блоку); БПК20 – 15-25 мгО2/л (післі 1 блоку),3-5 мгО2/л (після 2 блоку); азот амонійних солей – 7-11 мг/л (після 1 блоку), 3 (після 2 блоку); фосфати – 5-7 мг/л (після 1блоку), 5 (після 2 блоку); ПАВ – 1,5-3 мг/л (після 1 блоку), 0,5 (після 2 блоку).
Кількість і характеристика осаду, що утворюються: вологість осаду – 85 %, добовий об’єм – 0,1 %, зольність 0,35 – 0,45 %.
Інновації і переваги пропозиції:
У блоці попереднього очищення знайшли застосування прогресивні технології доочистки за допомогою іммобілізованої мікрофлори і мікрозбагачення води на спеціальному носії (завантаженні).
Процес попереднього очищення даними методами характеризується високою стабільністю параметрів і хорошою стійкістю до пікових перевантажень (наприклад, в період паводків, повенів). Принцип роботи блоку попереднього очищення заснований на використанні фізико-хімічних і біологічних методів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Екологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інше промислове устаткування і машини; Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Заявники технологічної пропозиції є правовласниками патентів України на винахід (корисну модель) № 13943A, 67933А, 69533А.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Партнер-інвестор – фінансово-промислова організація, організації працюючі у сфері водопостачання та водовідведення.
Сфера діяльності партнера:
Системи водопостачання та водовідведення.
Задачі, що стоять перед партнером:
Освоєння, фінансування, впровадження у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.