русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія використання контурів замкненого енергокористування в харчовій промисловості
2012-02-09
Друк
Активний до:
2013-02-09
Анотація пропозиції:
Універсітет з міста Києва пропонує для застосування технологію заощадження енергоресурсів в харчовій промисловості. Технологія базується на методах ефективного використання вторинних енергетичних ресурсів матеріальних потоків за рахунок максимального збереження енергетичного потенціалу сировини і мінімальних енергетичних витрат зовнішніх джерел. Розробникі мають багаторічний досвід в даній галузі і шукають партнерів для ії впровадження.
Опис пропозиції:
В основу технологіі покладено методику побудови замкнених енергетичних контурів на основі рекупераціі теплових потоків сировини, напівфабрикатів і головноії продукції. Створення контурів замкненого енергокористування грунтується на використанні вторинних енергетичних ресурсів матеріальних потоків у безпосередній формі або у вигляді трансформацій на основі фазових переходів або ізоентальпійних процесів. Як варіанти можуть бути використані прямий теплообмін зустрічних матеріальних потоків або трансформація низькопотенціальних енергоресурсів в високопотенціальні. Трансформація потоків досягається за рахунок їх матеріальних носіїв у формі вторинної пари або газових сумішей за рахунок компрессії, а також за рахунок використання теплових насосів.
Інновації і переваги пропозиції:
Застосування контурів замкненого енергокористування суттєво зменшує витрати первинних енергоносіїв, що позитивно впливає на собівартість продукції підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Зберігання та транспортування енергії; Теплові насоси, технології теплоносія; Раціональне використання енергії; Оптимізація процесів, використання сбросового тепла
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Вісім патентів України на корисні моделі і пять патентів на винаходи (2006-2011р.р.)
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Принципово новий процес; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємство, науково-дослідницькій заклад
Сфера діяльності партнера:
Виробництво продуктів харчування, пива, вина і напоїв
Задачі, що стоять перед партнером:
Участь у впровадженні в виробництво
Країни, яким надається перевага:
Україна, СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.