русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Програмне забезпечення структур систем управління біотехнологічними комплексами в класі організаційно-технологічних систем
2012-02-08
Друк
Активний до:
2013-02-08
Анотація пропозиції:
Університет в м.Києві пропонує інформаційне, програмне , технічне забезпечення систем уравління біотехнологічними комплексами. Задачі управління вирішуються на основі формалізованих та якісних моделей обєктів управління та забезпечуються застосуванням - Computer Integrated Manufacturing та Manufacturing Execution System, що відповідає світовому науково-технічному рівню. Автори шукають партнерів для співпраці з метою реалізації розробки.
Опис пропозиції:
Розроблене програмне забезпечення дає можливість за рахунок використання інтелектуальних технологій здійснювати програмування всього комплексу компютерних та мікропроцесорних засобів, що входять до складу систем управління біологічними комплексами. Здача вирішується за рахунок комплексного нелінійного підходу до біотехнологічних процесів харчових виробництв, як складової оганізаційно-технологічної системи. при цьому враховуються такі характерні особливості як висока ступінь невизначеності, багатокритеріальність, складний характер поведінки, включаючи сомоорганізацію та регуляцію з утворенням дисипативних просторово-часових структур, в тому числі і хаотичних. Висока ефективність систем управління досягається застосуванням новітніх компютерних технологій, промислових та компютерних мереж різного рівня.
Інновації і переваги пропозиції:
Розроблені структурні системи управління біологічними комплексами дозволяють ефективно вирішувати питання оптимізації виробництва, здійснювати оптимальну взаємодію обслуговуючого персоналу з програмно-технічними засобами. Розробка не потребує додаткових витрат на обладнання, засоби автоматизації та компютерної техніки і може бути реалізована на існуючих розподілених мікропроцесорних системах управління, що мають корпоративні мережі та SCADA - системи. Розробка має відносно незначну вартість в порівнянні з іншими системами автоматизації, а для впровадження результатів роботи необхідно використовувати комплекс алгоритмів та відповідне програмне забезпечення, в тому числі MES - систем і обчислювальних мереж різного рівня, включаючи INTERNET. При цьому за узагальненими показниками гарантується зменьшення витрат енергоносіїв на 10-15%, підвищення продуктивності на 20% при забезпеченні необхідної якості продукції.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Комплекс структур систем управління в класі іерархічних мережевих систем управління адаптується шляхом мережової взаємодії структурних елементів (центрів обробки інформації) в залежності від ситуації та характеру функціональних задач прикладного значення.
Технологічні ключові слова:
Обробка інформації, інформаційні системи, управління технологічним потоком; Управління знаннями, управління процесами; Програмне забезпечення модульної автоматизації
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші області, пов'язані з програмним забезпеченням
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент 58947 України на користу модель 13/2, 2011 р.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства, фірми інтегратори з автоматизації харчових виробництв
Сфера діяльності партнера:
Харчова та переробна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Сприяння у впровадженні проекту
Країни, яким надається перевага:
Україна, СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.