русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Біотехнологія очищення стічних вод харчових підприємств
2012-02-08
Друк
Активний до:
2013-02-08
Анотація пропозиції:
Університет м.Київа розробив технологію застосування способу очистки стічних вод, заснований на використанні імобілізованої мікрофлори та електричного струму малої потужності. Технологія рекомендується підприємствам, що працюють з органічною сировиною та не мають власних ефективних очисисних споруд і скидають забруднені стічні води у міську систему каналізації чи відкриті водойми. Автори шукають партнерів у різних галузях промисловості для співпраці з метою реалізації біотехнології.
Опис пропозиції:
Розроблена вітчизняна біотехнологія стічних вод харчових підприємств, в першу чергу може бути використана для підприємств, що працюють з органічною сировиною, в тому числі молокопереробних, мясопереробних, консервних, тощо. Біотехнологія дає можливість збільшити інтенсивність аеробної ферментації за рахунок іммобілізації мікрофлори на жовтому сапоніті та електростимулювання. Ефективність очищення зростає майже вдвічі. Продавець біотехнології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничій діяльності у сфері очищення стічних вод біохімічним способом.
Інновації і переваги пропозиції:
Біотехнологія дозволяє зменьшити негативний вплив на стан навколишнього середовища в регіоні розташування підприємства, уникнути сплати штрафів за скиди забруднених стічних вод. Крім того технологія передбачає застосування компактної очисної установки, що вірішує проблему розміщення очисних споруд, а також дозволяє скоротити час очищення стоків.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні показники: оптимальна доза мулу становить 5г/л, муловий індекс 73-74 мл/г. Отримані значення забезпечують стабільну роботу мікроорганізмів активного мулу в аеротенку та вторинному відстійнику. ДГА становить 24-25 мг/г АСР. Потужність електроструму від 1,5 до 20 мкВт.
Технологічні ключові слова:
Навколишнє середовище; Екологія; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент СРСР, 1997 рік
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємство
Сфера діяльності партнера:
Харчова та переробна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Допомога в організації впровадження у виробництво запропонованої біотехнології.
Країни, яким надається перевага:
Україна, СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.