русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Екологічна технологія отримання етилового спирту (етанолу) з відходів цукрового виробництва
2012-02-06
Друк
Активний до:
2013-02-06
Анотація пропозиції:
Університет з м.Києва , що спеціалізується області технологій та технологічного обладнання для харчової промисловості, розробив технологію отримання етанолу з відходів цукрового виробництва (меляси), яка дозволяє збільшити вихід продукту та забезпечує зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу у 3-4 рази. Університет шукає промислових партнерів для співпраці з метою реалізації технології.
Опис пропозиції:
Запропонована вітчизняна технологія дозволяє вдосконалити та зробити більш безпечним для навколишнього середовища меляси на етанол. В її основу покладено можливість збільшення виходу етанолу за рахунок скорочення до мінімуму (на 75-90%) об’єму безперервно вирощуваних засівних дріжджів і зменшення, за рахунок цього витрат цукру з меляси на 1,5-2%, які є резервом збільшення виходу етанолу. Крім того використання методу підвищення концентрації дріжджової біомаси за рахунок її багаторазового використання дає можливість прискорити процес спиртоутворення. Разом з тим забезпечується зменшення викидів в атмосферу двоокису вуглецю на стадії культивування дріжджів.
Технологія може бути використана з метою удосконалення процесу виробництва етанолу з меляси, який може використовуватись як технічний спирт та біопаливо.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-технічній діяльності та виробничій сфері щодо технологій спиртового виробництва.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє замовнику підвищити економічність та продуктивність процесу отримання етанолу, скоротити витрати теплової енергії та зменшити об'єм викидів у атмосферу двоокису вуглецю і кількість після спиртової барди – найбільш забрудненого відходу виробництва.
При цьому збільшення етанолу з однієї тони цукру меляси становить 6-8 літрів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Точка виводу дріжджів на рециркуляцію – стаціонарна фаза розвитку продукту. Концентрація дріжджів перед рециркуляцією 120-150г біомаси вологістю 75%/л.
Концентрація біомаси дріжджів у першому апараті ферментованої установки 40-60г/л.
Концентрація сухих речовин сусла 26-28%.
Концентрація етанолу у дозрілій бражці 11-12% об'ємних
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Сфера діяльності партнера:
Виробництво етанолу
Задачі, що стоять перед партнером:
допомога у впровадженні нової технології
Країни, яким надається перевага:
Украна, СНГ
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.