русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія утилізації відходів свинцево-кислотних акумуляторів
2011-11-18
Друк
Активний до:
2012-11-18
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує проект технології утилізації відходів свинцево-кислотних акумуляторів. Технологія дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище і витягти цінні компоненти з даного виду відходів. Розробники шукають інвесторів для випробувань нових застосувань та подальшої розробки технології
Опис пропозиції:
Проект технології утилізації відходів свинцево-кислотних акумуляторів (СКА) є комплексною роботою, яка складається з наступних частин: 1 - утилізація компонентів СКА, що містять свинець; 2 – реутилізація відпрацьованого електроліту СКА.
За першим напрямком здійснюються дослідження з розробки маловідхідного і екологічного безпечного способу утилізації відходів СКА, що містять свинець електрохімічним методом, що дозволить запобігти втратам цінної сировини – свинцю, а також зменшити навантаження на навколишнє середовище. Запропонований спосіб утилізації є більш екологічно безпечною і ефективною альтернативою поширеним у світі пірометалургійним і гідрометалургійним методам утилізації СКА.
Метою досліджень другого напрямку є розробка способу реутилізації сірчанокислих відходів акумуляторних батарей, що може стати прийнятною альтернативою використовуваному в даний час методу нейтралізації лужними реагентами. При реалізації розробленої технології, яка передбачає використання електрохімічних методів, усувається небезпечний для навколишнього середовища відхід. При цьому вилучається сірчана кислота і повертається у виробництво свинцевих акумуляторів, утворюючи менші обсяги рідких відходів, що надходять на нейтралізацію з більш високим рівнем рН, а отже зменшується кількість лужних реагентів, необхідних для нейтралізації залишкового електроліту.
Інновації і переваги пропозиції:
У порівнянні з прийнятими у світі (Америка, Канада, Німеччина, Австрія, Франція, Швейцарія, Італія, Великобританія, Іспанія, Польща, Словенія та Саудівська Аравія) системами переробки свинцево-кислотних батарей – системами CX, PLACID, PLINT – запропонована схема має наступні переваги: одержуваний електрохімічним шляхом свинець більш високої якості (чистота більше 99,9 5); дозволяє скоротити енерговитрати в процесі отримання свинцю; більш екологічна чистота, значно скорочується кількість лужних реагентів необхідних для нейтралізації акумуляторної кислоти; дозволяє отримувати товарну сірчану кислоту (на відміну від систем PLACID, PLINT) менш трудомістким і більш енергозберігаючим способом (на відміну від системи CX); технологічна установка менш громіздка.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Вторинне використання, відновлення
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Джерела живлення; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Автори технології є правовласниками патенту України на корисну модель № 46393 «Спосіб переробки відпрацьованих свинцевих акумуляторів», отриманого в 2010 році.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Адаптація технології на нові матеріали; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Принципово новий процес; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Промислова або дослідницька організація
Сфера діяльності партнера:
Виробник хімічних джерел струму, утилізатор свинцево-кислотних акумуляторів
Задачі, що стоять перед партнером:
Сприяння подальшій розробці, випробування та впровадження запропонованої технології, інвестування в технологію
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД, країни Європи.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.