русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія термолюмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання із широким діапазоном реєстрації поглинутої дози
2011-10-28
Друк
Активний до:
2020-10-28
Анотація пропозиції:
Університет Львова розробив технологію дозиметрії на основі нових термолюмінесцентних детекторів (ТЛД), що призначені для реєстрації поглинутої дози іонізуючого випромінювання у широкому інтервалі значень, який включає область малих, середніх та високих доз опромінення. Детектори не мають аналогів в Україні та за кордоном.
Необхідні інвестори та партнери для проведення повного комплексу метрологічних випробувань, організації спільного виробництва та реалізації детекторів та дозиметричних систем
Опис пропозиції:
Пропонується технологія термолюмінесцентної дозиметрії на основі нових термолюмінесцентних детекторів (ТЛД) іонізуючого випромінювання, що можуть бути використані також у стандартних дозиметричних системах російського (радянського) чи імпортного виробництва.

Пропонована технологія дозволяє здійснювати реєстрацію поглинутої дози іонізуючого випромінювання у широкому інтервалі, що включає область малих, середніх та високих доз опромінення.

Основні переваги пропонованих детекторів:
– висока чутливість до дії іонізуючого випромінювання (10 по відношенню до TLD-100);
– широкий інтервал реєстрації поглинутої дози (від 10–4 до близько 104 Гр);
– оптичне випромінювання у видимій області спектру;
– радіаційна та хімічна стійкість матеріалу детектора;
– вітчизняна розробка та виробництво.

Розробники мають високу кваліфікацію та багаторічний досвід науково-дослідних розробок в сфері матеріалознавства, зокрема в галузі складних оксидних матеріалів для квантової та оптоелектронної техніки
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволить здійснювати виробництво недорогих за собівартістю термолюмінесцентних дозиметрів, що за своїми характеристиками не уступають (або переважають) комерційним аналогам закордонного виробництва.

Перевага пропонованої технології полягає не лише у можливості зменшення вартості термолюмінесцентних детекторів для український замовників, але й у можливості налагодження вітчизняного виробництва конкурентноспроможних на світовому ринку детекторів, що у свою чергу дозволить уникнути імпортозалежності та вийти на світові ринки цієї високотехнологічної продукції
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Оптичні матеріали; Фізика твердого тіла; Реєструючі прилади; Захист від радіації
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Ядерна діагностика; Інші види альтернативної енергії (вкл. ядерну енергетику і видобуток урану)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на винахід, 2011.

Подана заявка на отримання патенту Польщі.
Є можливість подачі спільно зі спонсором заявки на патент у інших країнах
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
промислова або дослідницька організація
Сфера діяльності партнера:
атомна енергетика,
космічні дослідження,
радіаційні технології,
радіаційна медицина
Задачі, що стоять перед партнером:
У залежності від типу партнерства, задачі можуть включати від фінансування робіт аж до створення спільного підприємства для виготовлення та збуту продукції
Країни, яким надається перевага:
Україна, Польща, Європейський Союз
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет «Львівська політехніка»
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.