русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія впровадження екологічно безпечних систем очищення та повторного використання промислових стічних вод, які вміщують важкі метали, органічні та мінеральні забруднення
2010-08-06
Друк
Активний до:
2011-11-26
Анотація пропозиції:
Український науково-виробнича фірма розробила технологію та обладнання для глибокої очистки стічних вод від важких металів в умовах багатокомпонентного складу забруднень (наявності органічних домішок та комплексоутворювачів різноманітного складу), що є характерним для сучасних металомістких стічних вод. Власник технології шукає замовників обладнання і партнерів для спільного впровадження технології.
Опис пропозиції:
Розроблена вітчизняна технологія дозволяє одержати якісно новий результат – значно підвищити ступінь очистки стічних вод від важких металів в умовах багатокомпонентного складу забруднень та коливань концентрацій домішок у вихідній воді.

Забезпечуються необхідні санітарно-державні нормативні вимоги по всіх показниках, необхідних для скиду в каналізацію, водоймища або подачі на повторне використання у виробництво.

Власник технології має унікальний досвід створення та впровадження водоочисних споруд, систем водовідведення і водокористування. Фірма має ліцензію на проектування та будівництво очисних споруд на території України.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія характеризується застосуванням нового водоочисного обладнання, яке має блочно-модульну компоновку, тобто має мінімальні розміри і потребує малі будівельні площі і приміщення для свого розміщення.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
У запропонованій технології глибокої очистки багатокомпонентної стічної води від важких металів, стічну воду попередньо двоступенево підлужують із додатковим введенням гідролізуючого коагулянту, потім основну масу важких метал відділяють флотацією або відстоюванням, потім фільтрують, далі вводять коагулянт у малих дозах і при необхідності - додатковий сорбент металу і повторно фільтрують. Для очистки застосовують спеціально розроблено обладнання: прояснювачі, пінополістирольні фільтри, спеціальні конструкції реакторів-змішувачів, які забезпечують потрібні стадії протікання процесу коагуляції домішок.

Розроблені технології та обладнання запатентовані і мають свідоцтво на авторське право, технічні умови України та гігієнічний сертифікат для його випуску. На розроблене водоочисне обладнання є конструкторська документація.

Протягом 1994-2008 років розроблені природоохоронні системи очищення та повторного використання металомістких багатокомпонентних стічних вод були впроваджені на 27 підприємствах різних галузей промисловості України, Словаччини, Чехії.
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Екологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища; Забруднення води / обробка води; Вторинне використання, відновлення
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
4 патенти України на корисну модель, один - від 2007, інші - від 2009 року
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Адаптація технології на нові матеріали; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Замовники обладнання та партнери
Сфера діяльності партнера:
-
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз
Вид організації:
Науково-виробнича фірма
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
10-50 співробітників
Центр, що надав профіль
Молодіжний бізнес-інкубатор
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.