русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія контролю параметрів магнітом’яких матеріалів
2011-10-10
Друк
Активний до:
2020-10-10
Анотація пропозиції:
Університет Львова (Україна) розробив технологію, яка включає новий високочутливий спосіб визначення намагніченості насичення та параметрів магнітної анізотропії магнітом’яких плівок та спеціалізоване обладнання для його виконання і може бути застосована у галузі мікро- та наноелектроніки для неруйнівного контролю зразків з малим магнітним моментом та слабкою магнітною анізотропією. Потрібні партнери для завершення розробки, патентування, виробництва та реалізації вимірювального обладнання.
Опис пропозиції:
Технологія створена для забезпечення можливості визначення параметрів магнітом’яких плівок, що мають малу товщину (від десятка атомних шарів або кількох нанометрів) або слабку магнітну анізотропію (магнітну текстуру), з високою чутливістю без руйнування зразків, зокрема для кількісного визначення магнітного моменту зразка та параметрів магнітної анізотропії.

Технологія використовується для дослідження і випробування магнітом’яких листових матеріалів, плівок і структур, які застосовуються у мікро- та наноелектроніці, у тому числі епітаксійних плівок на основі ферогранату ітрію (YIG) для НВЧ спінхвильової електроніки та інтегральної магнітооптики, плівок і структур для сенсорів магнітного поля на основі гігантського магніторезистивного (GMR) чи магнітоімпедансного (GMI) ефектів, компонентів і пристроїв спінтроніки, а також плівок для магнітних осердь, екранів, концентраторів потоку, тощо для мікро- та наноелектромеханічних систем (MEMS та NEMS). Технологія може застосовуватися у науково-дослідних розробках магнітних матеріалів, для випробування та сертифікації їхніх параметрів, у тому числі при їх виробництві, для вхідного контролю матеріалів при виготовленні пристроїв на основі магнітних матеріалів, а також для розроблення аналітичного обладнання чи пристосувань для згаданих потреб.

Розробник технології володіє понад 20-річним досвідом у дослідженні магнітних властивостей магнітом’яких плівок і розробленні спеціалізованих методик вимірювання та обладнання для цього, що засвідчено великою кількістю патентів та публікацій у наукових журналах.
Інновації і переваги пропозиції:
Пропонована технологія реалізує новий високочутливий метод визначення магнітних характеристик насамперед плівкових матеріалів, який ґрунтується на новому способі виконання вимірювань, апаратурі для виконання способу та відповідного оброблення виміряних даних.

Пропонована технологія дозволяє:

1) здійснити кількісне визначення магнітної анізотропії та намагніченості насичення зразків продукції з магнітом’яких матеріалів з малим магнітним моментом та слабкою магнітною анізотропією (магнітною текстурою) за рахунок підвищеної чутливості та точності вимірювань;

2) здійснити контроль 100% продукції при виготовленні магнітом’яких матеріалів, а також здійснити при потребі контроль параметрів на окремих етапах багатостадійного виготовлення багатошарових магнітних структур за рахунок того, що контроль здійснюється без руйнування зразків продукції;

3) уникнути виготовлення спеціальних зразків-супутників для додаткового дослідження з використанням складного і дорогого обладнання за рахунок того, що технологія забезпечує неруйнівний контроль параметрів зразків продукції безпосередньо.

При використанні технології для контролю серійної продукції вона може бути повністю автоматизована за допомогою відносно недорогого обладнання і не потребує висококваліфікованого обслуговування.

Застосування технології на етапі розроблення магнітних матеріалів та пристроїв на їхній основі дозволяє кількісно характеризувати властивості матеріалів, провести їх оптимізацію та покращити якість і функціональність предмету розроблення.

Застосування технології у виробництві чи при використанні магнітних матеріалів дозволяє кількісно контролювати ті параметри, які часто залишаються поза контролем через відсутність можливості неруйнівного контролю, недостатню чутливість існуючого обладнання або значну складність і ненадійність опосередкованого контролю.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологія може бути реалізована як за допомогою окремого комплекту спеціалізованого обладнання для контролю плівкових матеріалів, так і шляхом модифікації існуючої технології вимірювань методом вібромагнітометра з вібруючим зразком (VSM) для контролю об’ємних матеріалів. У першому випадку обладнання для реалізації технології є простішим за існуюче наукове чи аналітичне обладнання і має нижчу вартість, а у другому випадку не потребує значних затрат для модифікації технології і може укомплектовувати існуюче обладнання як додаткова опція.
Технологічні ключові слова:
Магнітні та надпровідні матеріали/пристрої; Нанотехнології, пов'язані з електронікою та мікроелектронікою; Сенсорна/мультісенсорна технологія, вимірювальна апаратура; Аналіз / Методи та установки для тестування; Електронні вимірювальні системи
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші електронні засоби (вкл. клавіатури); Устаткування для тестування компонент; Інші аналітичні і наукові прилади; Інші спеціальні матеріали; Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Секрети виробництва (know-know)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Необхідний партнер для завершення розробки та її комерціалізації потенційно у різних сферах і варіантах використання
Сфера діяльності партнера:
Науково-дослідна діяльність, випробування та сертифікація, розроблення та виготовлення аналітичного обладнання, розроблення та виготовлення магнітних матеріалів
Задачі, що стоять перед партнером:
У залежності від типу партнерства задачі можуть включати від фінансування робіт аж до створення спільного підприємства для виготовлення та збуту продукції
Країни, яким надається перевага:
Україна, Європейський Союз, США, Корея, Японія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет «Львівська політехніка»
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.