русский english
Статті
ПЕРЕДУМОВИ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

д.ф.-мат.н. В.Лисенко, к.е.н. С.Єгоров

У статті розглянуті методологічні засади побудови в Україні мережі трансферу технологій. При побудові мережі пропонується використовувати європейський та російський досвід реалізації подібних проектів з урахуванням особливостей національної інноваційної системи.

Стаття надійшла до редакції 28.01.2008 року та опублікована в журналі «Математичні машини і системи, 2008 , № 1, стор. 46-51.

Зберегти статтю (рос.мова)

УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ UTTN НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

28 квітня 2009 року за участю представників центральних органів виконавчої влади відбулася презентація системи трансферу технологій  регіональних центрів інноваційного розвитку Держінвестицій (СТТ РЦІР).

Зберегти статтю

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ганна Прантенко, аспірант Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, провідний економіст ДУ "НТЦ "Реактивелектрон" НАН України, м. Донецьк

У статті на підставі аналізу поняття й сутності технологічного партнерства визначено особливості формування мережі технологічного партнерства в Україні. Показано, що практичний досвід розвитку мережі трансферу технологій в інших країнах можна використати в Україні при створенні аналогічної вітчизняної мережі трансферу технологій. Це обумовить перехід на якісно інший рівень усього процесу комерціалізації нових технологій у країні.

© Г. Прантенко

Аналітично-інформаційний журнал «Схід» №7 (98) жовтень 2009 р. стор. 66 – 70. Стаття надійшла до редакції 25.09.2009.

Оригінал статті за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Skhid/2009_7/index.htm

Зберегти статтю

ТЕХНОЛОГІЧНЕ БРОКЕРСТВО. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

С.О. Єгоров, Я.В. Лук’яненко

Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року (надалі – Закон про трансфер технологій) введено нове для українського законодавства поняття – технологічний брокер.

Так ч. 1 ст. 15 Закону про трансфер технологій встановлено, що фізичні особи для здійснення на постійній та/або професійній основі посередницької діяльності у сфері трансферу технологій (технологічні брокери) та юридичні особи, установчим документом яких передбачено таку діяльність та до штатного розпису яких входить щонайменше один технологічний брокер, повинні пройти відповідну державну акредитацію і отримати свідоцтво про акредитацію.

Наразі постає питання про те, чи створив таким чином законодавець новий інститут у правовому полі трансферу технологій. Розглянемо це питання детальніше.

Зберегти статтю

ПОБУДОВА В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

В.С.Лисенко, С.О.Єгоров

В науковій літературі існує не так багато визначень терміну «інноваційна мережа». Так, в Росії в рамках інноваційного проекту «Національна інноваційна мережа» [1] є визначення інноваційної мережі, як інтегрованого інтернет-порталу, призначеного для забезпечення колективної роботи з максимальною акумуляцією інформації, що надає користувачеві різні інтерактивні сервіси, що працюють в рамках одного web-сайту. 

В роботі [2] інноваційна мережа визначена як об'єднання самостійних об'єктів на основі партнерства та контракту, вона є відкритою економічною системою, що складається з безлічі самостійних господарських одиниць. 

Після аналітичної обробки різноманітних джерел та думок з цього приводу, автори пропонують дотримуватися нижченаведеної дефініції.

Інноваційна мережа - складна організаційна та (або) міжорганізаційна структура, що забезпечує максимальне використання наявних науково-технічних ресурсів для виробництва і реалізації товарів та послуг, розвитку інноваційного, виробничого та кадрового потенціалу на базі єдиного комунікаційно-інформаційного простору.

Далі в роботі у якості прикладу побудови національної інноваційної мережі буде розглядатися Національна мережа трансферу технологій NTTN. Міжорганізаційна структура мережі NTTN показана на рис.1.

Зберегти статтю

СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В умовах глобальної конкуренції саме інноваційний чинник визначає парадигму економічного розвитку і забезпечує економічну безпеку будь-якої країни. Стабільний економічний розвиток забезпечується тільки інноваціями, тоді як економічне зростання може демонструвати навіть пасивна до інновацій монопольно-корумпована економіка. Технології можуть відігравати важливу роль у регіональному розвитку, тому вкрай актуальною стає проблема розробки такої регіональної політики, коли місцеві влади, ділові кола та дослідницькі структури разом опрацьовують і здійснюють заходи щодо створення найбільш сприятливих умов для високотехнологічних компаній, які активно займаються трансфером технологій. І як наслідок, кластери високотехнологічної промисловості виникають там, де побудовано необхідну інфраструктуру, є кваліфікована робоча сила, наявні економічні стимули.

Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.