русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
FAQ

1. Хто може бути учасником Національної мережі трансферу технологій?

Учасниками національної мережі можуть бути будь-які підприємства, організації та установи незалежно від форм власності (з урахуванням обмежень, встановлених законодавчими актами), зокрема:

  • науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, які працюють за профілем інноваційної структури;
  • навчальні заклади, які працюють за профілем інноваційної структури або спеціалізуються на підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з базових спеціальностей інноваційної структури;
  • виробничі підприємства, які впроваджують результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та винаходів;
  • інноваційні фонди, комерційні банки, страхові фірми;
  • суб'єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, послуги в галузі науково-технічної експертизи, менеджменту, маркетингу, транспорту, рекламної, видавничої та інформаційної діяльності;
  • інші суб’єкти інноваційної діяльності та трансферу технологій.

2. Чи можуть до складу Національної мережі трансферу технологій входити іноземні юридичні особи?

Так, до складу Національної мережі трансферу технологій можуть входити іноземні юридичні особи у якості партнера мережі.

3. Чи можуть до складу Національної мережі трансферу технологій входити консорціуми, асоціації, технологічні парки?

До складу національної мережі трансферу технологій на правах сегменту НМТТ можуть входити існуючі в Україні мережі трансферу технологій в особі їх координаторів.

4. Як стати учасником Національної мережі трансферу технологій?

Для вступу до національної мережі трансферу технологій потенційний учасник НМТТ подає до національного координатора заявку у формі Анкети учасника ( партнера ) мережі NTTN та встановлює з ним договірні відносини. Учасники національної мережі повинні обов’язково пройти сертифікацію на відповідність вимогам НМТТ згідно Положення, що затверджується національним координатором.

5. Як стати клієнтом Національної мережі трансферу технологій?

Клієнтом Національної мережі трансферу технологій  може стати будь-яка фізична або юридична особа, яка заповнила та надіслала для розміщення в мережі технологічний запит або технологічну пропозицію на адресу учасника НМТТ. Відповідно до прийнятої моделі роботи в мережі НМТТ учасник та клієнт встановлюють правовідносини та укладають угоди щодо надання послуг у сфері трансферу технологій.

6. Чи можна бути учасником декількох мереж трансферу технологій?

Так, можете.

7. Як підвищити свою кваліфікацію у сфері трансферу технологій?

Для учасників та організацій , що збираються працювати в НМТТ, проводяться навчальні семінари, протягом яких фахівці організацій отримують теоретичні знання і практичні навики методології роботи із використанням сучасного інструменту трансферу технологій - електронної платформи UTTN.

8. Чи можно самостійно працювати з російською та іншими мережами трансферу технологій небудучи учасником Національної мережі трансферу технологій?

Ніяких обмежень з цього приводу не існує.

9. Якщо я є учасником Української мережі трансферу технологій UTTN, чи можу я бути учасником Національної мережі трансферу технологій?

Так, можете.

Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.