русский english
Досвід роботи Харківського державного університету харчування і торгівлі в мережі NTTN
2014-11-14 23:21:14

Успішність трансферу технологій, як перспективного механізму інноваційного розвитку університету європейського рівня, залежить від запровадженої політики ВНЗ, що трансформується в напрямі активної підтримки підприємництва, а також за рахунок відтворення високоінтелектуальних науково-педагогічних працівників і перетворення теоретичних знань на практичні результати  до своєї фінансової незалежності.

Поглиблене вивчення й опрацювання сучасних технологічних рішень з найважливіших проблем розвитку науки і техніки, які  здатні забезпечити розвиток вітчизняного виробництва конкурентоспроможної на світовому ринку високотехнологічної продукції та послуг здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

Широке залучення нових учасників мережі дозволить надавати клієнтам унікальні можливості  для поширення технологічної інформації та здійснення пошуку партнерів для реалізації інноваційних проектів, комерціалізувати науково-технічні розробки, покращувати роботу компаній на базі університетських технологій.

Сьогодні трансфер технологій є невід’ємною частиною науково-технічної й інноваційної політики ХДУХТ. На базі університету проведено сертифікаційний професійно-навчальний семінар-тренінг національної мережі трансферу  технологій, створено 34 персональні кабінети субадміністраторів та отримано доступ до електронної бази даних технологічних профілів України та Європейської мережі EEN. Університету надано статус сертифікованого учасника мережі NTTN і відкрито галузевий сегмент FT (Food&Trade) мережі NTTN. Створено інноваційну інфраструктуру університетського офісу NTTN зі статусом постійно діючого робочого органу. Головна особливість офісу трансферу технологій – створення повного інноваційного ланцюжка, що дає змогу провести проект від ідеї до малого підприємства з перспективами зростання. У мережі NTTN  розміщено понад  80 найбільш прогресивних технологічних  пропозицій. Університет приєднався до меморандуму «Про міжнародне співробітництво Національної мережі трансферу технологій NTTN з українськими учасниками Європейської мережі підприємств EEN» та встановив відносини з Центром трансферу технологій АТН України, як із координатором Національної мережі трансферу технологій NTTN, для здійснення заходів із розміщення в мережі EEN профілів технологічного та комерційного змісту з метою пошуку партнерів та інвесторів науково-технічних розробок.

На цей час, як приклад просування на ринок та комерціалізації науково-технічних розробок, слід навести механізм реалізації трансферу технологій щодо  профіля «Технологія виробництва заморожених напівфабрикатів», розміщеного в електронній платформі мережі NTTN 10-29-2014 ІД-319, на яке надійшло вираження зацікавленості ТОВ "Дромам'ясо" м. Харків, результатом чого  стало підписання  ліцензійного договору на комерційне використання об’єкта права інтелектуальної власності.

На наш погляд, обраний нами шлях інноваційної діяльності є перспективним і не викликає сумніву в тому, що найближчим часом трансфер технологій стане стабільним, що, відповідно, приведе й до значного зростання позабюджетного фінансування наукових розробок університету.

Запрошуємо представників підприємств харчової та переробної промисловості, закладів ресторанного господарства, торгівлі, сільгоспвиробництва, бізнес-середовища та наукових установ  розглянути пропозицію про співпрацю з інтернет-ресурсом www.nttn.org.ua для підготовки, розміщення та супроводу технологічних  пропозицій або запитів у Національній мережі трансферу технологій NTTN для комерціалізації наукових результатів із метою залучення нових клієнтів, зацікавлених у продукції та послугах, що реалізує Ваша компанія.

ПРОПОНУЄМО  ВЗАЄМОВИГІДНУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Довідки за телефонами:
Керівник офісу NTTN проректор з наукової роботи, д.т.н.,
професор Михайлов В.М.
Тел.: (057) 336-74-92 , моб. 050-140-26-29, e-mail: mykhailov@kharkov.com
Адміністратор офісу NTTN провідний інженер з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, к.т.н. Іванніков П.В.
Тел.:  (057)  349-45-81 , моб. 050-615-95-83, e-mail: patent_48@mail.ru 

Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.