русский english
Молодіжний сегмент Національної мережі трансферу технологій
2012-12-31 20:01:02

В Механіко-машинобудівному інституті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на базі спеціальності інтелектуальна власність 15 серпня 2012 року створено Молодіжний сегмент Національної мережі трансферу технологій NTTN.

Установчі збори Молодіжного сегменту мережі NTTN

Установчі збори Молодіжного сегменту мережі NTTN

На сьогодні доцільно створювати науково–технічні структури, що забезпечують інтеграцію науки і виробництва на засадах інноваційної діяльності. Мета і завдання таких утворень – інтенсифікація процесу розробки і реалізація у виробництві новітніх технологій, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, підготовка висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів. У кінцевому результаті, це приведе до перетворення освіти у високорентабельну та інноваційно привабливу сферу економіки.

Молодіжний сегмент об’єднує студентів творчого нахилу, аспірантів а також викладачів Механіко-машинобудівного інституту, які займаються питаннями інтелектуальної власності в науково-технічній сфері. Їх сфера інтересів, практична, професійна та навчальна діяльність пов’язана з інтелектуальним капіталом.

Діяльність сегменту проводиться за двома напрямками: навчання фахівців та проведення досліджень.  Керівником  молодіжного сегменту Національної мережі трансферу технологій є заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання верстатів та машин Струтинський В.Б. Відповідальні за напрямки: навчання фахівців - Фоя О.А., проведення досліджень - Весельська К.А.

Функціонування Молодіжного сегменту трансферу технологій підвищує  якість підготовки фахівців в сфері інтелектуальна власність через розширення творчих і ділових зв’язків, проведення науково-прикладних, маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень.

Робота Молодіжного сегменту трансферу технологій орієнтована на усі сфери використання інтелектуальної власності. Вона включає виконання конструкторських і проектних робіт. Проводиться  аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції. Також, досліджується ринок технологій з врахуванням пріоритетних завдань у сфері розробки нових  наукоємних технологій. Проводиться системний інформаційний пошуку, збір, систематизація і аналіз інформації про наукові розробки та про існуючий попит на нові технології. Вивчається  технологічний маркетинг для цілей трансферу нових технологій та виявленню найбільш ефективних ринків збуту товарів, послуг, технології розроблених в Україні.

Створена мережа на кафедрі конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України «КПІ» відкрита, насамперед, для студентів університету, професорсько-викладацького складу, вчених та аспірантів. Дослідно-технологічні роботи в молодіжному сегменті трансферу технологій  виконуються співробітниками інституту, аспірантами та студентами в аспекті інтелектуальної власності.

Конкретні розробки студентів та аспірантів можуть бути використані як складові дипломних робіт і дисертацій. Розбудова Молодіжного сегменту Національної мережі трансферу технологій при НТУУ «КПІ», як елементу інноваційної діяльності, це один з шляхів відродження вітчизняної економіки. Мережа здатна реально сприяти інтеграції освіти, науки, виробництва і бізнесу, а також здійснювати консультування щодо розробки і реалізації інноваційних проектів. За таких умов буде формуватися і ефективно використовуватися інтелектуальний капітал як визначальна складова інноваційної діяльності навчального закладу.

Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.