русский english
Теоретичні засади довготермінового прогнозу метеорологічних режимів при управлінні складними природно-технічними комплексами в умовах змін клімату
2015-11-23
Активний до:
2016-11-23
Анотація пропозиції:
Отримані результати дають змогу створювати та реалізовувати на практиці кліматологічно-оптимальний принцип прийняття адаптаційних рішень при управлінні водогосподарсько-меліоративними та іншими складними природно-технічними системами і комплексами в умовах змін клімату.
Опис пропозиції:
За результатами виконання проекту теоретично обґрунтовані нові наукові підходи до розробки принципів побудови та реалізації прикладних моделей довготермінового прогнозу метеорологічних режимів для подальшого їх використання в прийнятті кліматологічно оптимальних та адаптаційних рішень з управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами та іншими складними природно-технічними системами і комплексами в умовах змін клімату, а також структура і необхідні вимоги до методичного, інформаційного та програмного забезпечення реалізації цих моделей на ЕОМ.
Інновації і переваги пропозиції:
Результати виконання проекту цілком відповідають світовому рівню, оскільки повністю узгоджуються з основними ідеями сталого розвитку як загальної концепції подальшого розвитку суспільства. Отримані результати ґрунтуються на сучасних досягненнях природничих та технічних наук, на засадах широкого застосування високоінформаційних і комп’ютерних технологій з використанням принципів системного аналізу. При цьому, на відміну від існуючих підходів до прогнозування зміни погодно-кліматичних умов на території окремих регіонів, де не враховується стохастичний характер реалізації метеорологічних режимів як у багаторічному перерізі, так в всередині розрахункового періоду року, отримані в даній роботі результати наукових досліджень дозволяють створювати прикладні моделі довготермінового прогнозування зміни погодно-кліматичних умов, в основі яких запропонований метод врахування їхньої мінливості у часі, а також невизначеності за своїм характером. Це, у свою чергу, дало змогу розробити прогнозно-оптимізаційні методи управління окремих галузей народного господарства (водогосподарсько-меліоративна, теплоенергозабезпечення житлово-комунального господарства, тощо) як складних природно-технічних комплексів з урахуванням змін клімату.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Отримані результати дають змогу створювати та реалізовувати на практиці кліматологічно-оптимальний принцип прийняття адаптаційних рішень при управлінні водогосподарсько-меліоративними та іншими складними природно-технічними системами і комплексами в умовах змін клімату.
Технологічні ключові слова:
Сільське господарство; Навколишнє середовище
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інженерно-технічні послуги; Консалтинг; Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель № 56269 (Україна). – u 201007060; Заявлено 07.06.10; Опубліковано 10.01.11; Бюл. № 1. – 2с. Патент на корисну модель № 84018. (Україна). – u 201303939; Заявлено 01.04.13; Опубліковано 10.10.13; Бюл. № 19. – 4с.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Проектні, науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади у споріднених галузях водного, сільського господарства, охорони навколишнього середовища.
Сфера діяльності партнера:
Водне, сільське господарство, охорона НПС
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження наукових розробок.
Країни, яким надається перевага:
ЄС, США, СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.