русский english
Теоретичні засади кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами як складними природно-техногенними системами
2015-11-30
Активний до:
2016-11-30
Анотація пропозиції:
Проект присвячено розробці наукових принципів, методів і моделей реалізації кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами залежно від визначальних погодно-кліматичних факторів для підвищення загальної екологічної та економічної ефективності цих об’єктів з використанням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.
Опис пропозиції:
В даній роботі, в основу вирішення проблеми управління водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах з урахуванням погодно-кліматичних умов покладена розробка кліматичних сценаріїв, а в нашому випадку – це розробка типових схем метеорологічних режимів за допомогою відповідних моделей.
Інновації і переваги пропозиції:
Перехід від усталеної практики розгляду водогосподарсько-меліоративних об’єктів не суто як технічних, а як складних природно-техногенних систем, з відповідною зміною усієї методології, технічної та технологічної стратегії їхнього функціонування, потребує, у першу чергу, безпосереднього врахування мінливих у часі та невизначених за своїм характером погодно-кліматичних умов.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
В даній роботі, в основу вирішення проблеми управління водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах з урахуванням погодно-кліматичних умов покладена розробка кліматичних сценаріїв, а в нашому випадку – це розробка типових схем метеорологічних режимів за допомогою відповідних моделей. Отримані результати ґрунтуються на сучасних досягненнях природничих та технічних наук, на засадах широкого застосування високоінформаційних і комп’ютерних технологій з використанням принципів системного аналізу.
Технологічні ключові слова:
Сільське господарство; Навколишнє середовище
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
1. Патент на КМ № 43290. Спосіб промивки засолених земель при вирощуванні затоплюваного рису (Україна). 2. Патент на КМ № 42102. Спосіб очистки води промислової каналізації атомних електростанцій (Україна). 3. Патент на КМ № 40775. Спосіб безпечного збереження побутових відходів на існуючих полігонах (Україна). 4. Патент на КМ № 48142. Спосіб рекультивації забруднених територій (Україна). 5. Патент на КМ № 56269. Дренажна траншея-поглинач (Україна).
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Принципово новий процес; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Водогосподарсько-мелоративні організації, підприємства у структурі Держводагентства Українию. Агропромисловий комплекс. Природоохоронні організації.
Сфера діяльності партнера:
Водне господарство. Сільське господарство. Природоохоронні заходи.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження розроблених методик.
Країни, яким надається перевага:
Україна, ЄС, США, СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.