русский english
Методичний інструментарій визначення стадії життєвого циклу підприємств ресторанного господарства
2019-11-21
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методичний інструментарій визначення стадії життєвого циклу підприємств ресторанного господарства. Використання цього інструментарію дає можливість забезпечити вчасну реакцію на зміну чинників впливу та корегування конкурентної стратегії, володіти інформацією про фактичну стадію підприємства а та можливі перспективи розвитку. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методичного інструментарію
Методика комплексної оцінки конкурентного потенціалу підприємств ресторанного господарства
2019-11-21
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику комплексної оцінки конкурентного потенціалу підприємств ресторанного господарства. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства та сформулювати висновки щодо рівня конкурентного потенціалу та його реалізації. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методичні рекомендації щодо використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства
2018-11-18
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує методичні рекомендації щодо використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Модель моніторингу фінансових результатів
2017-11-24
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує модель моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Спосіб отримання бетону дисперсно-армованого орієнтованою стальною фіброю
2017-10-03
Корисна модель відноситься до промисловості будівельних матеріалів і може бути використана на підприємствах, що виготовляють бетонні та залізобетонні вироби і конструкції.
Спосіб отримання сухої будівельної суміші
2017-10-03
Корисна модель відноситься до промисловості будівельних матеріалів і може бути використана на підприємствах, що виготовляють та використовують сухі будівельні суміші. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення фізико-механічних показників будівельного розчину на основі сухої будівельної суміші.
Спосіб одержання 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїнів
2017-02-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїнів, що включає підбір оптимальних умов виділення цільового продукту - алкенілтіозаміщеного похідного тіогідантоїну з досить високим виходом.
Спосіб одержання 4-метил-2-цинамілтіопіримідин-6(1Н)-ону
2017-02-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 4-метил-2-цинамілтіопіримідин-6(1Н)-ону, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції алкілювання та виділення цільового продукту - алкенілтіозаміщеного похідного піримідин-6(1Н)-ону з досить високим виходом.
Методика розробки стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства в туристичному сегменті
2016-11-09
Харківський державний університет харчування та торгівлі пропонує методику розробки стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства в туристичному сегменті. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам розробити та сформувати особисту стратегію розвитку підприємства ресторанного господарства в туристичному сегменті та контролювати всі етапи її виконання, що дозволить досягти розвитку підприємства та забезпечити економічний успіх закладу.
Рекомендації щодо розробки стандартів обслуговування банкетів та прийомів в закладах ресторанного господарства
2016-11-07
Запропоновані основні положення із розробки стандартів обслуговування банкетів та прийомів в закладах ресторанного господарства, що дозволяють підприємствам забезпечити контроль за процесом обслуговування споживачів під час проведення банкетів та прийом, досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх закладу. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження стандартів обслуговування в закладах ресторанного господарства.
Методика визначення показників для проблемного моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі
2016-10-31
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує методику визначення показників для проблемного моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Спосіб одержання алілтіосечовин на основі амінопохідних Родаміну 6Ж
2015-12-21
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання алілтіосечовин на основі амінопохідних Родаміну 6Ж, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції алкілювання, виділення цільового продукту реакції без домішок з досить високими виходами.
Спосіб одержання сульфону 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу
2015-12-21
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції окиснення, виділення цільового продукту реакції та доцільність використання каталізатора. Це дає можливість одержувати сульфони похідних тіобензімідазолу без домішок з досить високими виходами.
Спосіб одержання 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино- [2,3-b]бензімідазолу
2015-12-21
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино[2,3-b]бензімідазолу, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції електрофільної внутрішнньомолекулярної циклізації та виділення цільового продукту без домішок та з досить високим виходом.
Спосіб одержання 2-металілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-ону
2015-12-21
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 2-металілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-ону, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції алкілювання та виділення цільового продукту - алкенілтіозаміщеного похідного піримідин-6(1Н)-ону з досить високим виходом.
Навчальний підручник «ГІДРОЛОГІЯ»
2015-11-10
Фахівці університету в м. Києві пропонують навчальний посібник, в якому розглянуті питання: змісту гідрології та її окремих напрямків, походження річок, живлення річок водою і наносами, закономірностей руху води і наносів, гідрометрії. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального посібника для студентів, аспірантів і магістрів, які займаються проблемами річкової гідрології, проектування та експлуатацією мостових переходів і гідротехнічних споруд.
Методика діагностики грошових потоків.
2015-10-30
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує методику діагностики грошових потоків, шляхом використання класифікації співвідношень показників чистого грошового потоку на підприємствах роздрібної торгівлі, що забеспечить стійкий розвиток підприємств. Автори шукають партнерів для впровадження методики.
Оцінювання та розподіл ризику інвестиційного проекту між його учасниками
2015-03-23
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику оцінки імовірних втрат у вартісних вимірниках від реалізації інвестиційних проектів у будівництво (реконструкцію) об’єктів основних засобів та економічне обґрунтування його розподілу між учасниками інвестиційного проекту. Запропонована методика спирається на використання економіко-математичної моделі оцінювання очікуваних грошових потоків від проекту.
Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на всіх видах транспорту загального користування
2015-03-12
Навчальний технічний заклад, м. Київ, пропонує проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського та приміського сполучення з застосуванням програмного комплексу. Партнерами університету можуть бути транспорті управління органів місцевого самоврядування.
Спосіб одержання сухого пектинового концентрату
2014-12-29
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб одержання пектинового концентрату. Розроблений спосіб дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісний екологічно чистий з підвищеною біологічною цінністю продукт. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження способу у виробництво.
НАНОСТРУКТУРОВАНІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ
2014-12-23
Наукова установа Сумщини розробила технологію отримання наноструктурованих композитних матеріалів на основі ортофосфорів кальцію і природних полімерів на титанових субстратах, які використовуються для підвищення біосумісності медичних імплантантів. Ці матеріали не токсичні та за складом близькі до біогенної кісткової тканини. Установа щукає партнерів для співпраці.
Ефективні бетони і розчини на малоклінкерному шлакопортландцементі
2014-12-01
В роботі наведені результати досліджень шлакопортландцементу з вмістом клінкеру 5-19 %. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва малоклінкерного шлакопортландцементу з активністю до 50 МПа, а також бетонів і розчинів на його основі.
Ефективні бетони і розчини на основі золовмісних композиційних цементів
2014-11-26
У роботі досліджуються композиційні цементи (КЦ) в системі “портландцемент – зола-виносу – доменний гранульований шлак – інтенсифікатор помелу”, при застосуванні яких в бетонах та розчинах вводяться добавки суперпластифікаторів. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва КЦ, а також бетонів і розчинів на їх основі.
Методика стратегічного переходу ресторанного бізнесу до суміжних сегментів здорового харчування
2014-11-20
Вищий навчальний заклад Харкова (Україна) пропонує наукову методику щодо стратегічного переходу до суміжного сегменту здорового харчування у діяльності підприємства ресторанного господарства. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Світильник світлодіодний для об’єктів ЖКГ
2014-11-13
Пропонуємо світильник світлодіодний для об’єктів ЖКГ, який належить до напівпровідникової світлотехніки і призначений для об’єктів ЖКГ: освітлення сходових клітин, ліфтів, сараїв, підвалів та іншого.
Модифікація структури транспортних каналів суперіонних сплавів
2014-09-09
Фізико-технологічна лабораторія напівпровідникового матеріалознавства НУВГП пропонує спосіб модифікації структури транспортних каналів кристалічних та склоподібних суперіонних сплавів аніонами галогену для покращення параметрів їх питомої електропровідності.
Технологія соусів емульсійного типу із використанням йодобілкових комплексів
2014-04-29
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію соусів емульсійного типу із використанням йодобілкових комплексів, за рахунок використання добавки йодобілкової, що представляє собою стійкий комплекс йоду із яєчним білком. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
2014-01-25
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки розробив отенціометричний сенсор для визначення органічних речовин у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах на основі полівінілхлоридної мембрани і відрізняється тим, що передбачає використання як електродоактивної речовини іонного асоціату іонний асоціат родаміну С 5-хлорсаліцилат.
Технологія добавки збагачувальної білково-мінеральної (йодобілкової)
2013-12-20
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію йодобілкової добавки (білок курячих яєць або меланж та йодуючий агент). Добавка має підвищену харчову і біологічну цінність та може входити до складу харчового продукту як оздоровчий компонент що компенсує йодний дефіцит та здійснює регулювання йодного обміну в організмі людині. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія напівфабрикату білково-мінерального
2013-12-20
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію напівфабрикату білково-мінерального (стійкий комплекс кальцію із колагеновими білками вторинної м’ясної сировини) використання якого є доцільним в технологіях оздоровчих продуктів харчування з метою регулювання вмісту ессенціальних нутрієнтів, зокрема біоорганічного кальцію. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання
2013-12-19
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання, що дозволить покращити фізико-механічні властивості покриття, розширити температурний інтервал застосування покриття, підвищити адгезію покриттів до основного матеріалу підложки. Потрібні інвестори і партнери для організації та проведення спільних подальших досліджень
Лампа світлодіодна великої потужності зі збільшеною енергоефективністю
2013-10-15
Пропонуємо проект організації дослідного виробництва лампи світлодіодної великої потужності зі збільшеною енергоефективністю, яка належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для прямої заміни ламп розжарювання, галогенних і компактних люмінесцентних ламп, а також існуючих світлодіодних ламп, виконаних на основі над яскравих і потужних світлодіодів та світлодіодних модулів.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х≤ 0.25)
2013-05-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х≤ 0.25), що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, Sе, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgCd2GaS4
2013-05-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgCd2GaS4, що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, S, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
Технологія отримання композиційних матеріалів з твердих побутових відходів (ТПВ)
2012-03-15
Вищий учбовий заклад Донецької області пропонує технологію, що дозволяє утилізувати до 70 % твердих побутових відходів, понизити навантаження на заповнення полігонів цієї частини ТБО, понизити екологічне навантаження на населені пункти.
Окрім цього з твердих фракцій ТБО за цією технологією, виходять композиційні матеріали (КМ), що мають достатні физико-механічні властивості для використання композиційних матеріалів у будівництві та інших сферах.
Клейова суміш на основі відходів поліакрилонітрилу
2012-01-23
Фахівці з органічної та біологічної хімії українського університету пропонують проект технологічного процесу деструкції відходів поліакрилонітрилу і технології виробництва клейової суміші на його основі. Клейова суміш призначена для харчової промисловості (наклеювання етикеток на високошвидкісних етикеточних машинах) та може застосовуватися для склеювання силікатного скла, полімерів, пластмас, деревини, картону, паперу, шкіри. Необхідні партнери для організації виробництва.
Розробка технології отримання рідких та порошкоподібних мікромінеральних добавок для сільськогосподарських тварин і птиці методом гідроелектроіскрових розрядів
2011-11-09
Дослідниками Миколаївського аграрного університету розробляється принципово нова технологія отримання безпечних мікромінеральних добавок для годівлі тварин (на 50% вище ніж при використанні неорганічних солей мікроелементів), на основі використання методу гідроіскрових розрядів в рідких середовищах. Автори шукають партнерів для співпраці, здатних інвестувати фінансові кошти в цей продукт.
Технологія термолюмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання із широким діапазоном реєстрації поглинутої дози
2011-10-28
Університет Львова розробив технологію дозиметрії на основі нових термолюмінесцентних детекторів (ТЛД), що призначені для реєстрації поглинутої дози іонізуючого випромінювання у широкому інтервалі значень, який включає область малих, середніх та високих доз опромінення. Детектори не мають аналогів в Україні та за кордоном.
Необхідні інвестори та партнери для проведення повного комплексу метрологічних випробувань, організації спільного виробництва та реалізації детекторів та дозиметричних систем
Технологія отримання литої асфальтополімерсіркобетонної суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг
2011-10-12
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію отримання складів литої асфальтополімерсіркобетонної суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг. Використання литих асфальтополімерсіркобетонних сумішей дозволить знизити енергоємність виробництва, покращити мікроструктуру асфальтобетону, розширити температурні зони пружнов’язкопластичного стану і знизити інтенсивність старіння покриття, підвищити деформаційно-міцні характеристики.
Технологія контролю параметрів магнітом’яких матеріалів
2011-10-10
Університет Львова (Україна) розробив технологію, яка включає новий високочутливий спосіб визначення намагніченості насичення та параметрів магнітної анізотропії магнітом’яких плівок та спеціалізоване обладнання для його виконання і може бути застосована у галузі мікро- та наноелектроніки для неруйнівного контролю зразків з малим магнітним моментом та слабкою магнітною анізотропією. Потрібні партнери для завершення розробки, патентування, виробництва та реалізації вимірювального обладнання.
Технологія виготовлення інтеркаляційного редокс акумулятора
2011-05-19
Університет Львова пропонує оптимальну технологію виготовлення інтеркаляційного редокс акумулятора, що відноситься до конденсаторів з подвійним електричним шаром. Технологія не передбачає особливі вимоги до техніки безпеки, охорони праці та не буде завдавати шкоди довкіллю, та не потребує використання дорогих і токсичних матеріалів.

Даний пристрій може бути використаний в різноманітних галузях електроніки і електротехніки.

Організація шукає інвесторів і партнерів для співпраці.
Гнучка технологія сумісного одержання водню та спеціальних видів сірки розкладом сірководню
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію, що дає змогу одночасно із воднем цілеспрямовано отримати певний вид сірки – полімерну та/або дрібнодисперсну.
Технологія дає змогу зменшити кількість стадій технологічного процесу, селективно отримувати необхідний вид сірки, вибірково отримати спеціальні види сірки на одній установці та може бути реалізована у нафтохімічній, хімічній, харчовій, будівельній промисловостях, у сільському господарстві.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Технологія одержання діестерів дикарбонових кислот – пластифікаторів і висококиплячих розчинників
2010-12-06
Університет Львова пропонує технологію одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот і спиртів нормальної та ізобудови.

Діестери широко використовують у різних галузях промисловості, зокрема, харчовій, парфюмерній, а також як сировину для синтезу полімерів.

Сумісне використання каталізатора з добавкою органічної природи дозволяє досягти вищого виходу кінцевого продукту, скоротити тривалість процесу.

Заклад шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Спосіб виготовлення високоміцних високотвердих фторостійких, декоративних, захисних композитних матеріалів з відходів – красних шламів алюмінієвих заводів
2010-08-06
Винахідниця зі Львова - спеціаліст у галузі утилізації отруйних, токсичних речовин, промислових відходів, у т.ч. радіоактивних з переробкою їх у високоміцні та декоративні будівельні вироби, - розробила технологію виготовлення високоміцних високотвердих фторостійких, декоративних, захисних композитних матеріалів (бетону, цементу, будівельних розчинів, плит фундаментів промислових виробництв креоліту) з відходів – красних шламів алюмінієвих заводів.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.