русский english
Концепція та методологія
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Національна мережа трансферу технологій (далі – НМТТ) будується відповідно до методології та моделі Європейської мережі «релей-центрів» (Innovation Relay Centers – IRC network, з 2008 року – EEN), Російської мережі трансферу технологій RTTN [ 1,2 ] та Української мережі трансферу технологій UTTN [ 3 ].

Проект створення мережі направлений на консолідацію інформаційних ресурсів державних, громадських, приватних інноваційних структур України, підприємств, установ та організацій в єдину мережу трансферу технологій та подальшу інтеграцію НМТТ до європейської мережі EEN.

Основні завдання НМТТ

Основними завданнями Національної мережі трансферу технологій є:

 • трансфер технологій, ноу-хау між науковими секторами та промисловістю;
 • пошук партнерів та інвесторів для кооперації при розробці і впровадженні високотехнологічного наукового продукту як в Україні, так і за кордоном;
 • організація взаємодії НМТТ з міжнародними мережами трансферу технологій.

Основні принципи створення НМТТ

Національна мережа трансферу технологій будується відповідно до принципів [ 1 ]:

 • Єдність форматів. Технологічна інформація, яку використовують для обміну між собою учасники національної мережі трансферу технологій, надається в єдиному форматі.
 • Сумісність з EEN (IRC) та RTTN. Методологія роботи, а також формати представлення технологічних запитів/ пропозицій в НМТТ - сумісні з форматами та методологією європейської мережі EEN (IRC), російською RTTN та мережою UTTN. Єдність форматів української, російської та європейських мереж створює передумови для ефективної спільної роботи.
 • Орієнтація на професійних учасників процесу трансферу технологій. НМТТ передбачає передачу методології роботи мережі існуючим суб’єктам інноваційної інфраструктури. Такі організації вже мають базу клієнтів для надання послуг з трансферу технологій.
 • Контроль якості вхідної інформації. Якість та достовірність інформації в технологічних запитах/пропозиціях забезпечується правом занесення інформації в базу даних мережі тільки сертифікованим учасникам мережі, які несуть відповідальність за зміст та якість своїх даних.
 • Відкритість мережі для нових учасників. Широке залучення нових учасників мережі дозволяє надавати клієнтам унікальні можливості для просування їх технологічних пропозицій/запитів не тільки в Україні, але і за кордоном.

НМТТ складається з державних та недержавних сегментів мережі.

Сегмент мережі - це юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що створена відповідно до законодавства (вид сегменту - А), або група юридичних осіб, яка діє на основі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів її учасників (вид сегменту - Б).

Сегмент виду А мережі складається тільки з адміністратора сегменту НМТТ.

Сегмент виду Б мережі складається з кількох учасників НМТТ, які діють на основі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів її учасників. Діяльність сегменту виду Б координує адміністратор сегменту.

Учасниками національної мережі можуть бути будь-які підприємства, організації та установи незалежно від форм власності (з урахуванням обмежень, встановлених законодавчими актами), зокрема:

 • науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, які працюють за профілем інноваційної структури;
 • навчальні заклади, які працюють за профілем інноваційної структури або спеціалізуються на підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з базових спеціальностей інноваційної структури;
 • виробничі підприємства, які впроваджують результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та винаходів;
 • інноваційні фонди, комерційні банки, страхові фірми;
 • суб'єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, послуги в галузі науково-технічної експертизи, менеджменту, маркетингу, транспорту, рекламної, видавничої та інформаційної діяльності;
 • інші суб’єкти інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути партнерами національної мережі трансферу технологій.

До складу національної мережі трансферу технологій на правах сегменту НМТТ можуть входити існуючи в Україні мережі трансферу технологій в особі їх координаторів, чи мережі що утворюються з ініціативи національного координатора чи суб’єктів інноваційної діяльності.

Для вступу до національної мережі трансферу технологій потенційний учасник НМТТ подає заявку до національного координатора та встановлює з ним договірні відносини. Учасники національної мережі повинні обов’язково пройти сертифікацію на відповідність вимогам НМТТ згідно Положення, що затверджується національним координатором.

Діяльність національної мережі трансферу технологій спрямовується національним координатором мережі. Розробку та супровід Web-сайту НМТТ, її централізованих баз даних (ЦБД) здійснює національний координатор або за його дорученням інша юридична чи фізична особа.

Після проходження сертифікації в НМТТ її учасник набуває статусу сертифікованого учасника національної мережі трансферу технологій.

Адміністратори сегментів виду А та Б взаємодіють з національним координатором відповідно до умов договору та регламенту роботи НМТТ.

Адміністратори сегменту виду Б національної мережі зобов’язані координувати діяльність сегменту, який вони представляють відповідно до договору та власного регламенту роботи.

Всі учасники НМТТ повинні дотримуватися принципів та методології національної мережі трансферу технологій.

Подальший розвиток організаційно-правової, методологічної, інформаційно - комутаційної платформ та іншого забезпечення національної мережі трансферу технологій здійснює національний координатор спільно з іншими учасниками та партнерами мережі.

Національний координатор діє та укладає договори від імені НМТТ, встановлює та затверджує регламент і процедури взаємодії учасників національної мережі трансферу технологій, координує національні сегменти міжнародних мереж трансферу технологій.

Типи профілів централізованої бази даних НМТТ:

 • технологічні пропозиції;
 • технологічні запити;
 • інноваційні пропозиції;
 • інноваційні продукти;
 • пропозиції НДДКР;
 • запити НДДКР.

Профілі в мережі НМТТ представлені українською , російською та англійською мовами.

Вхід в централізовану базу даних НМТТ для клієнтів вільний, але розміщувати в ЦБД свої заявки можуть тільки її учасники відповідно до регламенту НМТТ. Всі технологічні запити та пропозиції супроводжуються технологічним брокером в особі одного з учасників національної мережі трансферу технологій.

Клієнтом НМТТ може стати будь-яка фізична або юридична особа, яка заповнила та надіслала для розміщення в мережі технологічний профіль на адресу учасника національної мережі трансферу технологій.

Для учасників та організацій , що мають намір працювати в НМТТ, проводяться навчальні семінари, протягом яких фахівці організацій отримують теоретичні знання і практичні навики методології роботи із використанням сучасного інструменту трансферу технологій - електронної платформи UTTN.

Бібліографія

 1. М. Л. Катешова, О. П. Лукша, Е. А. Пашин, А. Э. Яновский. Российская сеть трансфера технологий – инструмент для повышения конкурентоспособности бизнеса. http://www.innovbusiness.ru
 2. Российская сеть трансфера технологий RTTN.http://www.rttn.ru/about
 3. В.С. Лисенко, С. О. Єгоров. Передумови та методологічні основи створення і розвитку в Україні мережі трансферу технологій. - Математичні машини і системи, 2008 № 1.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.