русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Розробка ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій водопідготовки підприємств малої енергетики
2015-04-27
Харківський університет, що спеціалізується в області комунального господарства, пропонує ресурсозберігаючі екологічно чисті технології водопідготовки підприємств малої енергетики. Переваги: зниження витрати реагентів; інтенсифікація процесів іонного обміну і зниження витрати реагентів регенераційних розчинів; підвищення екологічної безпеки та надійності технологічних схем водопідготовки. Автори шукають партнерів – підприємства малої енергетики для співпраці у галузі водопідготовки.
Екологічно-безпечне збереження твердих побутових відходів.
2014-12-15
Розробка орієнтована на вирішення проблеми забруднення природних екосистем полігонами та звалищами відходів і забезпеченню достатнього рівня надійності та еколого-економічної ефективності застосування комплексу інженерно-меліоративних заходів щодо створення і підтримання екологічно безпечного стану атмосферного повітря, земельних і водних об’єктів у зоні розташування сміттєзвалищ, полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) та локальних об’єктів забруднювачів.
Пристрій для збільшення ефективності пневмоімпульсної обробки водозабірних свердловин
2014-12-12
Вищий навчальний заклад веде пошук партнерів для впровадження пристрія для збільшення ефективності пневмоімпульсної обробки водозабірних свердловин. Пристрій належить до галузі водозабірних свердловин.
Лампа світлодіодна з високоефективним тепловідведенням та рідинним охолоджувачем
2014-12-12
Вищий навчальний заклад веде пошук партнерів для впровадження проекту лампи світлодіодної з високоефективним тепловідведенням та рідинним охолоджувачем. Вона належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для освітлення будь – яких об’єктів і приміщень.
Лампа світлодіодна прожекторна
2014-12-08
Вищий навчальний заклад веде пошук партнерів для впровадження проекту лампи світлодіодной прожекторної. Вона належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для освітлення вулиць, майданів, тунелів, парків, скверів і іншого.
Біогазова установка з системою утилізації тепла
2014-12-08
Вищий навчальний заклад пропонує проект біогазової установки з системою утилізації тепла, яка належить до альтернативних джерел енергозбереження і може бути використана для підвищення ефективності процесу анаеробного зброджування за рахунок утилізації тепла отриманого біогазу в тепловому насосі для нагріву теплоносія, який витрачається на підтримання стабільного температурного режиму в біогазовому реакторі.
Світильник світлодіодний для об’єктів ЖКГ
2014-11-13
Пропонуємо світильник світлодіодний для об’єктів ЖКГ, який належить до напівпровідникової світлотехніки і призначений для об’єктів ЖКГ: освітлення сходових клітин, ліфтів, сараїв, підвалів та іншого.
Обґрунтування та екологічна сертифікація органічного агровиробництва
2014-05-16
Розроблено концепцію екологічної сертифікації, методики органічного землекористування та сільськогосподарського виробництва, методики екологічного маркування органічної продукції. Такі підходи базуються на синергії і методологічних принципах підвищення продуктивності аграрної економіки, впровадженні інструментів цінової, податкової, інвестиційної політики, запровадженні екологічної сертифікації продукції, послуг та здійсненні структурних зрушень у напряму низьковуглецевої економіки.
Газоочисник контактний плівковий теплообмінний апарат для утилізації теплоти відхідних газів
2014-04-02
Пропонуємо газоочисник контактний плівковий теплообмінний апарат для утилізації теплоти відхідних газів який належить до теплообмінних апаратів з проміжним теплоносієм, де відбувається одночасно масообміні процеси, абсорбція, конденсація, може бути використана в теплоенергетиці, енергозбереженні, в промисловості з використання будівельних матеріалів та скла.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІТОПЛАНКТОННИХ ВОДОРОСТЕЙ У ПРОБАХ ВОДИ З ВОДНИХ ОБ’ЄЕКТІВ
2014-01-09
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів. Запропоновано новий спосіб ідентифікації за допомогою формування цифрових відеозображень препаратів з проб води . Це зумовлює підвищення продуктивності процедури ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів. ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого способу-винаходу.
Спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання
2013-12-19
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання, що дозволить покращити фізико-механічні властивості покриття, розширити температурний інтервал застосування покриття, підвищити адгезію покриттів до основного матеріалу підложки. Потрібні інвестори і партнери для організації та проведення спільних подальших досліджень
Система теплопостачання
2013-11-12
Пропонуємо нову систему теплопостачання житлових, суспільних, промислових будівель і споруд, що працює за рахунок використання теплової енергії низько потенційних джерел теплоти.
Тканинний фільтр
2013-11-12
Пропонуємо новий тканинний фільтр який може бути використаний для очищення рідини на водопровідних і каналізаційних станціях від зважених речовин.
Технологія обробки осадків міських стічних вод
2013-11-12
Пропонуємо технологію обробки осадків міських стічних вод, яка дозволяє збільшити ступень розпаду органічної речовини осаду, що включає його подачу після обробки на зневоднення.
Електростанція на гірській річці
2013-10-18
Пропонуємо проект електростанції на гірській річці. Даний проект при його використанні дозволить отримувати дешеву електроенергію на гірських річках України (та гірських річках інших країн).
Лампа світлодіодна великої потужності зі збільшеною енергоефективністю
2013-10-15
Пропонуємо проект організації дослідного виробництва лампи світлодіодної великої потужності зі збільшеною енергоефективністю, яка належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для прямої заміни ламп розжарювання, галогенних і компактних люмінесцентних ламп, а також існуючих світлодіодних ламп, виконаних на основі над яскравих і потужних світлодіодів та світлодіодних модулів.
Автоматичний клапан для впуску стічної рідини та повітря до мережі вакуумної каналізації
2013-10-15
Пропонуємо автоматичний клапан для впуску стічної рідини та повітря до мережі вакуумної каналізації, який призначений для встановлення у точках підключення внутрішньої самопроливної каналізації до зовнішньої вакуумної водовідвідної мережі. Дана розробка, на відміну від вже відомих, максимально зменшує габаритні розміри, кількість деталей клапана та змінює конструкцію таким чином, що початкова швидкість рідинно-повітряної суміші є максимальною.
Технологія екологічно безпечного термохімічного знищення та часткової утилізації скорочення об’ємів накопичених на території України небезпечних відходів – непридатних хімічних засобів захисту рослин.
2013-10-01
Винахід відноситься до екологічно безпечних способів знищення стійких органічних забруднювачів (СОЗ) та може бути використаний під час спалювання непридатних і/або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин і подібних до них органічних речовин. Досягнення технічного результату полягає у повному і безпечному розкладі СОЗ шляхом спалювання з забезпеченням утилізації хімічного тепла, яке вноситься СОЗ, при економії первинного палива та захисті навколишнього природного середовища.
Спосіб та технологія знешкодження токсичного фільтрату полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).
2013-09-30
Запропоновані технологія та установка призначені для очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів (ПТПВ). Винаходи відносяться до області очищення стічних вод, зокрема, до очищення стічних вод ПТПВ, і можуть бути використані в комунальному господарстві та різних галузях промисловості. Запропонована технологія базується на найбільш ефективному використанні біологічного очищення та сорбційних методів.
«Акустична технологія підвищення дебіту нафтових, газоконденсатних та водозабірних свердловин»
2013-05-18
Дана розробка ґрунтується на використанні багаточастотних ультразвукових коливань, діє на продуктивні пласти і дозволяє підвищити в декілька раз (від 15 до 300%) нафтогазоводовіддачу нафтових, газоконденсатних та водозабірних свердловин шляхом розформування забруднених та слабо проникних зон пластів.
«Зарядний пристрій на основі перетворювача теплової енергії»
2013-05-18
Співробітниками університету, розроблено пристрій, що стане у нагоді мандрівникам, чи прихильникам активного відпочинку, які бажають завжди залишатись на зв’язку, та мати змогу користуватися електронними пристроями не маючи доступу до електричних мереж.
Технологія очищення води і грунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами
2012-05-08
Університет м. Одеси розробив спосіб очищення навколишнього середовища від забруднень нафтою та нафтопродуктами. Технологія зоснована на дії бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти, що потрапляючи в середовище з нафтопродуктами за короткий термін розкладають її на безпечні речовини, кінцевим продуктом яких є вода і вуглекислий газ. Розробник шукає промислових партнерів для втілення технології у виробництво.
Технологія отримання композиційних матеріалів з твердих побутових відходів (ТПВ)
2012-03-15
Вищий учбовий заклад Донецької області пропонує технологію, що дозволяє утилізувати до 70 % твердих побутових відходів, понизити навантаження на заповнення полігонів цієї частини ТБО, понизити екологічне навантаження на населені пункти.
Окрім цього з твердих фракцій ТБО за цією технологією, виходять композиційні матеріали (КМ), що мають достатні физико-механічні властивості для використання композиційних матеріалів у будівництві та інших сферах.
Біотехнологія очищення стічних вод харчових підприємств
2012-02-08
Університет м.Київа розробив технологію застосування способу очистки стічних вод, заснований на використанні імобілізованої мікрофлори та електричного струму малої потужності. Технологія рекомендується підприємствам, що працюють з органічною сировиною та не мають власних ефективних очисисних споруд і скидають забруднені стічні води у міську систему каналізації чи відкриті водойми. Автори шукають партнерів у різних галузях промисловості для співпраці з метою реалізації біотехнології.
Клейова суміш на основі відходів поліакрилонітрилу
2012-01-23
Фахівці з органічної та біологічної хімії українського університету пропонують проект технологічного процесу деструкції відходів поліакрилонітрилу і технології виробництва клейової суміші на його основі. Клейова суміш призначена для харчової промисловості (наклеювання етикеток на високошвидкісних етикеточних машинах) та може застосовуватися для склеювання силікатного скла, полімерів, пластмас, деревини, картону, паперу, шкіри. Необхідні партнери для організації виробництва.
Спосіб розвантаження пасажиропотоків міського та міжміського сполучення
2011-11-06
Український винахідник з Черкаської області розробив технологічне рішення, що дозволяє здійснювати перевезення пасажирів на місцевих та магістральних напрямках дирижаблем з крейсерською швидкістю 140-200 км/год, що є вільним сегментом швидкості на ринку перевезень. Це досягається за рахунок особливостей конструкції оболонки апарату. Винахідник шукає партнера, для спільного патентування та реалізації розробки.
Технологія термолюмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання із широким діапазоном реєстрації поглинутої дози
2011-10-28
Університет Львова розробив технологію дозиметрії на основі нових термолюмінесцентних детекторів (ТЛД), що призначені для реєстрації поглинутої дози іонізуючого випромінювання у широкому інтервалі значень, який включає область малих, середніх та високих доз опромінення. Детектори не мають аналогів в Україні та за кордоном.
Необхідні інвестори та партнери для проведення повного комплексу метрологічних випробувань, організації спільного виробництва та реалізації детекторів та дозиметричних систем
Автономний завод з комплексної переробки твердих побутових відходів
2011-10-12
Українська компанія розробила технологію, виконує дослідження, розрахунки бізнес-планів, проектування, виготовлення, монтаж і пусконалагоджувальні роботи обладнання, будівельно- монтажні роботи, навчання обслуговуючого персоналу, введення підприємств комплексної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) в експлуатацію і надалі обслуговування цих об'єктів.
Технологія нейтралізації токсичних сполук у відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згорання
2011-05-23
Приватне підприємство з м. Черкаси розробило технологію електрокаталітичної нейтралізації токсичних сполук у відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згорання, яка дозволяє знизити рівню токсичності викидів автомобільного транспорту. Автори шукають інвесторів та партнерів для створення спільного виробництва.
Технологія виготовлення інтеркаляційного редокс акумулятора
2011-05-19
Університет Львова пропонує оптимальну технологію виготовлення інтеркаляційного редокс акумулятора, що відноситься до конденсаторів з подвійним електричним шаром. Технологія не передбачає особливі вимоги до техніки безпеки, охорони праці та не буде завдавати шкоди довкіллю, та не потребує використання дорогих і токсичних матеріалів.

Даний пристрій може бути використаний в різноманітних галузях електроніки і електротехніки.

Організація шукає інвесторів і партнерів для співпраці.
Тест-системи для визначення меркурію у водах різних категорій у позалабораторних умовах на рівні гранично допустимих концентрацій
2011-05-11
Університет півдня України розробив методику візуально-кольорометричного напівкількісного визначення сполук меркурію у водах різних категорій на рівні граничнодопустимих концентрацій, що відноситься до простих тест-систем, які можуть бути використані у позалабораторних умовах геологорозвідувальними та санітарно-екологічними службами. Використання технології прискорює виміри і не потребує складного лабораторного обладнання. Автори шукають партнерів для впровадження тест-систем у виробництво.
Технологія перероблення мідно-цинкових каталізаторів з одержанням кондиційних міді та цинку
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію, що дає змогу переробляти відпрацьовані мідно-цинкові каталізатори, наприклад, типу КСО (конверсії вуглецю (ІІ) оксиду) з одержанням кондиційних міді та цинку чистотою 99,98..99,99 %.

Отриману мідь застосовують в електротехніці, а цинк для виробництва сплавів, алюмінію оксид використовують як додаток у виробництві керамічних виробів різного призначення.

Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Гнучка технологія сумісного одержання водню та спеціальних видів сірки розкладом сірководню
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію, що дає змогу одночасно із воднем цілеспрямовано отримати певний вид сірки – полімерну та/або дрібнодисперсну.
Технологія дає змогу зменшити кількість стадій технологічного процесу, селективно отримувати необхідний вид сірки, вибірково отримати спеціальні види сірки на одній установці та може бути реалізована у нафтохімічній, хімічній, харчовій, будівельній промисловостях, у сільському господарстві.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Технологія електрохімічного перероблення вторинних псевдосплавів на основі карбіду вольфраму з одержанням амонію паравольфрамату та солей нікелю (кобальту)
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію перероблення вторинних карбідних матеріалів, що дає змогу переробляти твердосплавні відпрацьовані карбідвмісні матеріали з одержанням цінних продуктів – амонію паравольфрамату, який є головною сировиною для виробництва металевого вольфраму і його солей.

Як побічні продукти одержують солі нікелю та кобальту, які можуть бути використані як реактиви цих металів.

Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Ефективна технологія безреагентного очищення води від сірководню та сірковмісних речовин з одержанням дисперсної сірки.
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію очищення вод від сірководню, що дає змогу вести процес очистки без використання реагентів і одержати як додатковий продукт дисперсну сірку.
Пропонована технологія дає змогу очищувати промислові та природні води без утворення побічних продуктів.
У результаті очистки можна отримати цінний продукт–дрібнодисперсну сірку, яку застосовують у сільському господарстві, шинній і гумовотехнічній промисловості.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Пляшка двокомпонентна, для окремого зберігання двох рідни, що змішують перед використанням
2011-03-12
Винахідники з Києва пропонують двокомпонентну упаковку для екологічних, вітамінних напоїв, а також соків без консервантів, пастеризації і сатурації.
Вартість такої продукції близька до вартості бутильованої мінеральної води, а ефективність технологій з виробництва напоїв у такій упаковці на 50-70% буде вище традиційних.
Винахідники шукають інвесторів та партнерів для організації міжнародного патентування та продажу ліцензій.
Технологія переробки вуглець та вуглеводновмісної сировини у високооктановий бензин з використанням плазмових електрокаталітичних процесів
2010-09-06
Український вищий навчальний заклад розробив проект, який спрямовано на дослідження та розробку технології виробництва високооактанового бензину з вуглець та вуглемісних речовин. Пропонована технологія дозволить проводити переробку речовин - продуктів газифікації твердих палив, коксового газу, природного газу, газів, що утворюються при переробці нафти та інших газів. Розробник шукає партнера для інформаційного супроводження проекту.
Технологія переробки зношених автомобільних шин та виробів із гуми
2010-08-06
Український науково-технічний центр розробив технологію та обладнання (комплекс термохімічної деструкції) для утилізації зношених автомобільних шин, які дозволяють вирішити проблеми, пов'язані з утилізацією зношених автомобільних шин, отримати прибуток від реалізації високоліквідних паливних енергоресурсів і металобрухту або використовувати їх у власному виробництві в якості альтернативних видів палива. Власник технології шукає замовників даних комплексів.
Технологія впровадження екологічно безпечних систем очищення та повторного використання промислових стічних вод, які вміщують важкі метали, органічні та мінеральні забруднення
2010-08-06
Український науково-виробнича фірма розробила технологію та обладнання для глибокої очистки стічних вод від важких металів в умовах багатокомпонентного складу забруднень (наявності органічних домішок та комплексоутворювачів різноманітного складу), що є характерним для сучасних металомістких стічних вод. Власник технології шукає замовників обладнання і партнерів для спільного впровадження технології.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.