русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія спеціального безбілкового хліба для хворих з порушеннями білкового обміну
2014-04-16
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію спеціального безбілкового хліба для дієтотерапії хворих з порушеннями білкового обміну речовин, що характеризується високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості, подовженими термінами зберігання та низькою ціною.Університет шукає партнерів та інвесторів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
«Голографічний візоконтрастометр»
2013-05-18
На основі розробленої в лабораторії радіо- та оптичної голографії голографічної моделі фізіологічної оптики розроблено голографічний візоконтрастометр – новий прилад для ефективної діагностики офтальмологічних захворювань та корекції зору.
Методика діагностики проявів особистості в мовленні
2013-04-24
Запропонована методика діагностики прояву станів і властивостей особистості в мовленні, а також її мовленнєвої специфіки передбачає встановлення психологічного профілю особистості засобами комплексного комп’ютерного психолінгвістичного моделювання. Сприятиме підвищенню рівня обізнаності щодо психічних особливостей людини на підприємствах та установах, що здатне покращити рівень виробничого/навчального процесу та прогнозувати соціально-психологічні трансформації в організаціях.
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ В1
2013-03-01
Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі Українки розробив потенціометричний сенсор для визначення вітаміну В1 на основі полівінілхлоридної мембрани і відрізняється тим, що як електродоактивну речовину використано нову аналітичну форму - іонний асоціат вітаміну В1 та BiI4-.
Технологія стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів.
2012-05-31
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів. Отримана технологія дозволяє скоротити час обробки сировини за рахунок збільшеної кількості робочих циклів в камері надвисокого циклу, підвищеної надійності і високого значення робочого тиску. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія термолюмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання із широким діапазоном реєстрації поглинутої дози
2011-10-28
Університет Львова розробив технологію дозиметрії на основі нових термолюмінесцентних детекторів (ТЛД), що призначені для реєстрації поглинутої дози іонізуючого випромінювання у широкому інтервалі значень, який включає область малих, середніх та високих доз опромінення. Детектори не мають аналогів в Україні та за кордоном.
Необхідні інвестори та партнери для проведення повного комплексу метрологічних випробувань, організації спільного виробництва та реалізації детекторів та дозиметричних систем
Керамічна заготовка з нанодисперсного діоксиду цирконію для зубного протезування
2011-09-13
Підприємство Донецького регіону України розробило технологію виготовлення "м'яких" керамічних заготовок з нанодисперсних порошків тетрагонального діоксиду цирконію для виточування зубних протезів за допомогою програмних систем механічної обробки (імпортозамінних продукт). Розробники шукають інвестора для розширення виробництва.
Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)
2011-07-05
Вищий навчальний заклад з м. Києва (Україна) пропонує проект одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG). Імуноген призначений для одержання поліклональних антисироваток з високими титрами антитіл і може бути використаним для лабораторної діагностики туберкульозу. По своїй ефективності зменшує витрати часу в 2-20 разів і безпечний у використанні, у порівнянні з аналогами. Організація шукає інвесторів для продовження науково-дослідної роботи
Пляшка двокомпонентна, для окремого зберігання двох рідни, що змішують перед використанням
2011-03-12
Винахідники з Києва пропонують двокомпонентну упаковку для екологічних, вітамінних напоїв, а також соків без консервантів, пастеризації і сатурації.
Вартість такої продукції близька до вартості бутильованої мінеральної води, а ефективність технологій з виробництва напоїв у такій упаковці на 50-70% буде вище традиційних.
Винахідники шукають інвесторів та партнерів для організації міжнародного патентування та продажу ліцензій.
Технологія визначення тривимірної структури поля магнітних приладів
2011-02-16
Науковий інститут пропонує проект організації діагностичної лабораторії по визначенню тривимірної структури поля магнітних приладів з використанням наявного обладнання. Установка дозволяє вимірювати магнітну індукцію в певних зручних зонах і обчислювати її величину в усіх інших, які цікавлять дослідника. Результати видаються у вигляді аналітичної залежності. Можуть бути досліджені магнітні елементи іонної оптики, в тому числі прецизійні. Автори шукають замовників.
Технологія та пристрій для формування відбитків індивідуальних ортопедичних устілок
2011-01-06
Винахідник, що спеціалізується на реабілітації людей з обмеженими можливостями, розробив технологію для формування відбитків індивідуальних ортопедичних устілок, для використання в сфері ортопедії або травматології. Технологію можна застосовувати для корегування та компенсації деформованих стоп, наприклад, при клишоногості, плоскостопості, при відсутності частини стопи, тощо. Можливе вдосконалення способу формування відбитків устілок. Автор шукає партнерів для співпраці.
Технологія застосування універсального портативного лікувально-діагностичного комплекту широко-профільної медицини для польових та стаціонарних умов діагностики
2010-11-26
Академік Медичної академії наук пропонує методику попереднього широко профільного лікарського діагностування пацієнтів із застосуванням портативного діагностичного набору з додатковими лікувальними функціями. Запропоновану технологію рекомендовано до застосування: сімейним лікарям, лікарям клінік та поліклінік,фахівцям військово-польової медицини при виконанні попереднього експрес (ургентного) діагностування пацієнтів. Автор шукає інвесторів і партнерів, для продажі патенту,або ліцензії.
Технологія створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів
2010-11-18
Національний університет (Україна) розробив технологію створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів, які можна використовувати у ветеринарії, медицині та сільському господарстві. Технологія дозволяє одержати недорогі препарати різноманітного спектру біологічної дії. Університет шукає інвесторів і партнерів серед фармацевтичних та хімічних компаній, університетів, сільських господарств для продовження досліджень та впровадження розробок.
Ультразвукові розпилювачі рідин
2010-08-06
Вищий навчальний заклад у м. Києві розробив ультразвукові розпилювачі рідин, що призначені для отримання дрібнодисперсного аерозолю в машинобудуванні, приладобудуванні, медицині та сільському господарстві. Дана розробка дозволяє реалізувати технологічні процеси, в яких необхідно диспергувати рідину або рідкі метали, значно збільшити поверхню теплообміну рідини або поверхню контакту з газовою атмосферою, підтримати задану вологість в системах штучного мікроклімату і т.п.
«Футбіл» - новий тип спортивно-розважальної гри. Футбольний більярд-тренажер
2010-08-06
Винахідник з АР Крим розробив технологію створення майданчиків для спортивно-розважальної гри з м’ячами «Футбіл» та саму гру (застосовують у галузі оздоровлення, фізичної культури, спорту, у сфері використання тренажерів та схемах атракціонів). Гра сприяє покращенню техніки та тактики футболу, обробки їх елементів, а також покращенню фізичного стану здоров'я гравців. Автор проекту шукає партнерів для заключення ліцензійних договорів з передачі прав на розроблену технологію.
Технологія виготовлення олії методом холодного пресування за допомогою шнекового олійного пресу із системою активації подачі насіння
2010-08-06
Винахідники із національного університету України розробили технологію виготовлення олії методом холодного пресування за допомогою шнекового олійного пресу із системою активації подачі насіння (соняшнику, льону, ріпаку, сої, гірчиці тощо), яка дає змогу виготовляти олію високої якості та може використовуватись в медицині, косметології, харчовій промисловості завдяки низькій температурі пресування (не перевищує 45 С˚). Власник технології шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.