русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Біогазова установка з системою утилізації тепла
2014-12-08
Вищий навчальний заклад пропонує проект біогазової установки з системою утилізації тепла, яка належить до альтернативних джерел енергозбереження і може бути використана для підвищення ефективності процесу анаеробного зброджування за рахунок утилізації тепла отриманого біогазу в тепловому насосі для нагріву теплоносія, який витрачається на підтримання стабільного температурного режиму в біогазовому реакторі.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ
2014-01-09
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує технологію вимірювання біологічного палива термоанемометричним витратоміром. Запропоновано новий спосіб вимірювання альтернативного палива сучасним витратоміром з подальшим використанням його на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння. ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для виготовлення дослідного зразка термоанемометричного витратоміра з метою подальшого серійного виробництва.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х≤ 0.25)
2013-05-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х≤ 0.25), що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, Sе, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgCd2GaS4
2013-05-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgCd2GaS4, що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, S, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
«Передпосівна лазерна обробка насіння рослин апаратом «Барва-Агро»
2013-05-18
Cпівробітниками університету була розроблена установка для передпосівної лазерної обробки насіння рослин. Необхіжні партнери для реалізації цієї розробки на ринку.
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій
2013-03-01
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій на основі мінімальних даних про окремі ділянки певних розмірів, що співрозмірні із площами сільськогосподарських угідь населених пунктів, сільських та селищних рад, окремих фермерських господарств та напівемпіричних співвідношеннях між параметрами трьох чинників дозволяє визначити середній багаторічний об’єм змитого ґрунту.
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИМАНТАДИНУ
2013-03-01
Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі Українки розробив отенціометричний сенсор для визначення римантадину у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах на основі полівінілхлоридної мембрани і відрізняється тим, що передбачає використання як електродоактивної речовини іонного асоціату римантадину з протиіоном тетрафенілборату.
Спосіб вилучення германію з мінеральної сировини техногенного походження за допомогою мікроорганизмів
2013-01-12
Університет м. Одеси пропонує спосіб переробки техногенних відходів з метою вилучення з них германію за допомогою енерго- та ресурсозберігаючого біотехнологічного методу. Процес здійснюється при нормальних температурі й тиску, з використанням у якості вилуговуючих мінеральних розчинів, що інтенсифікують активність власної сіркооокиснюючої мікрофлори мінеральної сировини. Процес є простим в апаратурному оформленні та екологічно безпечним.
Технологія стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів.
2012-05-31
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів. Отримана технологія дозволяє скоротити час обробки сировини за рахунок збільшеної кількості робочих циклів в камері надвисокого циклу, підвищеної надійності і високого значення робочого тиску. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах
2012-03-26
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію нової системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах.
Система складається з двох типів споруд – блоку для попереднього очищення природних вод, які встановлюють на водопровідних станціях для покращення роботи очисних споруд від органічних речовин, сполук азоту, заліза, та модульної установки для очищення побутових стічних вод, яка дозволяє покращити екологічний стан середовища та одержати екологічно чисті добрива.
Технологія харчових натуральних ароматизаторів із ефірих олій
2012-03-12
Університет міста Київа пропонує технологію отримання натуральних ароматизаторів на основі ефірних олій. Натуральні ароматизатори відрізняються високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості та значним вмістом ароматичної основи, що дозволяє
до 100 разів зменшити їх кількість у порівнянні з традиційними ароматизаторами, які застосовуються при виробництві харчових продуктів. Автори шукають партнерів.
Технології ферментованих напоїв на основі меду.
2012-02-14
Університет м.Києва пропонує технологію трьох груп медових ферментованих напоїв: безалкогольних, слабоалкогольних та алкогольних. Використання меду як основної сировини обумовлює високі споживчі характеристики продукції. Якісний склад напоїв дозволяє поповнити організм людини дефіцитними біологічно активними речовинами.
Розробники шукають партнерів для впровадження технологій.
Нові види продуктів харчування підвищеної біологічної цінності
2012-02-10
Університет м.Києва пропонує нові види продуктів харчування збагачених біологічно-активними компонентами - борошном пророщених злаків (пшениці, ячменю, вівса, жита, кукурудзи). Застосування борошна можливе при виробництві кондитерських виробів, мясних і молочних продуктів, сухих сніданків, продуктів екструзійних технологій тощо. Розробники шукають партнерів зацікавлених у виробництві продуктів з біологічно-диєтичними властивостями.
Біотехнологія очищення стічних вод харчових підприємств
2012-02-08
Університет м.Київа розробив технологію застосування способу очистки стічних вод, заснований на використанні імобілізованої мікрофлори та електричного струму малої потужності. Технологія рекомендується підприємствам, що працюють з органічною сировиною та не мають власних ефективних очисисних споруд і скидають забруднені стічні води у міську систему каналізації чи відкриті водойми. Автори шукають партнерів у різних галузях промисловості для співпраці з метою реалізації біотехнології.
Клейова суміш на основі відходів поліакрилонітрилу
2012-01-23
Фахівці з органічної та біологічної хімії українського університету пропонують проект технологічного процесу деструкції відходів поліакрилонітрилу і технології виробництва клейової суміші на його основі. Клейова суміш призначена для харчової промисловості (наклеювання етикеток на високошвидкісних етикеточних машинах) та може застосовуватися для склеювання силікатного скла, полімерів, пластмас, деревини, картону, паперу, шкіри. Необхідні партнери для організації виробництва.
Інтенсивна технологія відтворення свиней в умовах племінних господарств
2011-11-16
Цілеспрямоване та інтенсивне вирощування племінних свинок і кнурців. Оцінка розвитку та племінної якості їх. Технологія одержання, оцінки і зберігання сперми кнурів. Технологія штучного осіменіння свиноматок. Стимуляція та синхронізація статевої функції у ремонтних свинок. Стимуляція статевої охоти у основних свиноматок. Автори шукають партнерів для співпраці та впровадження цієї технології.
Технологічна пропозиція технології біологічно-активної підкормки для бджіл
2011-11-09
Дослідниками Миколаївського аграрного університету розроблено біологічно-активну підкормку для бджіл. Використання даної підкормки дозволяє швидко нарощувати сильні сім’ї у весняний період і сприяє зберіганню бджолиних сімей взимку за рахунок поповнення білкового дефіциту в організмі бджіл. Автори шукають партнерів для співпраці.
Спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки
2011-07-06
Вищий навчальний заклад з м. Києва (Україна) пропонує спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки, який може бути використаний у фармацевтичній промисловості для виготовлення медичних препаратів з Р-вітамінною активністю. Спосіб забезпечує високий вихід рутину з сировини, екологічно та пожежобезпечний.
Організація шукає інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва і реалізації рутину.
Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)
2011-07-05
Вищий навчальний заклад з м. Києва (Україна) пропонує проект одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG). Імуноген призначений для одержання поліклональних антисироваток з високими титрами антитіл і може бути використаним для лабораторної діагностики туберкульозу. По своїй ефективності зменшує витрати часу в 2-20 разів і безпечний у використанні, у порівнянні з аналогами. Організація шукає інвесторів для продовження науково-дослідної роботи
Технологія виробництва біодизельного палива з рослинних олив та інших жирів
2011-03-02
Український університет пропонує технологію біодизельного палива із відновлюваних джерел сировини (рослинні оливи та інші жири). В технології відсутня потреба в нагріву реакційної маси в процесі виробництва, а також збільшення виходу цільового продукту на 10-15%. Застосування такої технології спрощує апаратурне оформлення, знижує споживання електричної та теплової енергії. Знижується кількість та токсичність відходів. Шукає організацію для впровадження в виробництво даної технології.
Технологія створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів
2010-11-18
Національний університет (Україна) розробив технологію створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів, які можна використовувати у ветеринарії, медицині та сільському господарстві. Технологія дозволяє одержати недорогі препарати різноманітного спектру біологічної дії. Університет шукає інвесторів і партнерів серед фармацевтичних та хімічних компаній, університетів, сільських господарств для продовження досліджень та впровадження розробок.
Вирощування плодів баштанних культур із будь-якою попередньо заданою формою
2010-09-06
Український винахідник розробив технологію вирощування плодів баштанних культур, яка в результаті здійснення певних операцій дозволяє отримати одиницю баштанної культури із будь-якою попередньо заданою формою.

Технологія суттєво полегшує транспортування таких плодів до місць їх зберігання або продажу.

Власник технології шукає замовників обладнання та партнерів для спільного впровадження технології.
Технологія виготовлення олії методом холодного пресування за допомогою шнекового олійного пресу із системою активації подачі насіння
2010-08-06
Винахідники із національного університету України розробили технологію виготовлення олії методом холодного пресування за допомогою шнекового олійного пресу із системою активації подачі насіння (соняшнику, льону, ріпаку, сої, гірчиці тощо), яка дає змогу виготовляти олію високої якості та може використовуватись в медицині, косметології, харчовій промисловості завдяки низькій температурі пресування (не перевищує 45 С˚). Власник технології шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.