русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія розробки стандартів повсякденного обслуговування в закладах ресторанного господарства
2014-11-26
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував основні положення із розробки стандартів повсякденного обслуговування в закладах ресторанного господарства, що дозволить підприємствам забезпечити контроль за процесом повсякденного обслуговування споживачів, досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх закладу. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія оцінки інвестиційної привабливості підприємства
2014-11-11
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія оцінки дозволяє провести адекватне оцінювання з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі та стадії їх життєвого циклу. Вищий заклад шукає покупців технології.
Маркетингове обґрунтування розробки зовнішнього дизайну упаковки продуктів швидкого приготування
2013-12-26
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується в проведенні маркетингових досліджень пропонує обгрунтування необхідності створення зовнішнього дизайну для упаковки продуктів швидкого приготування. Запропоновані рекомендаціїї дозволять підвищити конкурентоспроможність товарів на ринку швидкого харчування. Автори шукають інвесторів і партнерів для впровадження рекомендацій в діяльність підприємств сфери торгівлі та послуг. співпраці в сфері проведення маркетингових досліджень.
Технологія розробки стандартів послуг в закладах ресторанного господарства
2013-12-24
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував основні положення із розробки стандартів послуг в закладах ресторанного господарства, що дозволить закладам ресторанного господарства досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх в сфері гостинності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія формування економічно обгрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами
2013-12-24
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується на дослідженнях та вирішенні проблем розвитку споживчого ринку, пропонує технологію формування економічно обґрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами, що може застосовуватися підприємствами сфери роздрібної торгівлі в умовах невизначеності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
«Автоматизований контрольний пункт нового покоління «АКП-07»
2013-05-18
Автоматизований контрольний пункт «АКП-07» призначений для контролю проходу пасажирів на станції метрополітену, автоматизованого прийому оплати за проїзд, а також текстового і мовного інформування пасажирів. «АКП-07» поєднує в собі кращі конструктивні рішення розроблених раніше моделей і володіє новими можливостями. Він може працювати як в режимі нормально закритого, так і нормально відкритого проходу.
Технологія розрахунку енергетичної ефективності санації будівель
2013-01-08
Національний університет (Україна) розробів технологію розрахунку енергетичної ефективності санації будівель. Технологія передбачає виконання енергетичного аудиту на об’єктах житлового фонду шляхом виготовлення енергетичних паспортів і паспортів будівель, що є вихідними даними для розробки проекту санації будівель на основі сучасних європейських технологій. Університет шукає партнерів серед комунальних і державних підприємств, ОСББ, житлових кооперативів для впровадження розробки.
Технологія обліку та управління земельними ресурсами регіону.
2012-04-03
Національний університет (Україна) розробив технологію обліку та управління земельними ресурсами регіону, яка впроваджена в області. Створено технологію обліку та управління земельними ресурсами, яка враховує всі параметри ділянки, починаючи від координат, оцінки якості угідь до встановлення правомірності володіння/користування і руху цих прав. Передбачений широкий вибір форм облікової та аналітичної звітності, експорт-імпорт інформації до інших систем.
Методика оцінки соціального розвитку трудового колективу будівельного підприємства
2012-03-15
Вищий навчальний заклад Донецької області пропонує методику оцінки соціального розвитку трудового колективу будівельного підприємства.
Методика передбачає оцінку соціального розвитку трудового колективу будівельних підприємств на основі формування інтегрального показника, результати використання якого сприятимуть підвищенню продуктивності праці працівників будівельних підприємств.
Заявник шукає будівельні підприємства, зацікавлені в оцінці соціального розвитку трудового колективу.
Програмний комплекс з оптимізації виробничо-технологічних процесів виготовлення конкурентноздатної радіоелектронної апаратури
2012-02-22
Науковці університету Львова розробили програмний комплекс оптимізації параметрів технологічних процесів проектування та виготовлення електронних пристроїв з високими техніко-економічними показниками.

Необхідні інвестори та партнери, які займаються виробництвом радіоелектронних апаратів та їх компонентів і/або зацікавлені у оптимізації роботи технологічних ліній.
Програмне забезпечення структур систем управління біотехнологічними комплексами в класі організаційно-технологічних систем
2012-02-08
Університет в м.Києві пропонує інформаційне, програмне , технічне забезпечення систем уравління біотехнологічними комплексами. Задачі управління вирішуються на основі формалізованих та якісних моделей обєктів управління та забезпечуються застосуванням - Computer Integrated Manufacturing та Manufacturing Execution System, що відповідає світовому науково-технічному рівню. Автори шукають партнерів для співпраці з метою реалізації розробки.
Програмно-апаратний комплекс віддаленого моніторингу і контролю параметрів середовища, та електрообладнання жилих, та виробничих приміщень.
2011-10-17
Спеціалістами Черкаської обласної громадської організації розроблено програмно-апаратний комплекс для віддаленого моніторингу і контролю параметрів середовища, та електричного обладнання в жилих, та виробничих приміщеннях. Комплекс дозволяє здійснювати автоматизований активний контроль параметрів середовища (температура, вологість, освітленість тощо), стан електрообладнання на віддалі, за допомогою персонального комп’ютера, мобільного телефону використовуючи бездротові засоби зв’язку.
Методика управління підприємницькими ризиками
2011-07-05
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує методика управління підприємницькими ризиками. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Інтернет-платформа з сервісами прямого (без посередників) і моментального кредитування приватних осіб
2011-06-22
Київська компанія, що спеціалізується на розробці сервісів електронних платіжних систем, має діючий сервіс кредитування приватних осіб, що пройшов тестові випробування протягом декількох місяців. Інтернет-платформа має інтегрований додаток в найбільшу соціальну мережу і підключену систему електронних платежів, схвалену Національним банком України. Для виведення сервісу на ринок компанія планує залучити інвестиції і пропонує частку в проекті.
Методика оцінки інтелектуального потенціалу регіону
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує методику оцінки інтелектуального потенціалу регіону. Методика побудована з урахуванням кількісних та якісних факторів. Автори шукає замовників – представників місцевих та регіональних органів влади, зацікавлених в проведенні діагностики та моніторингу інтелектуального потенціалу регіонів.
Методика оцінки ефективності інвестицій у житлово-комунальному господарстві
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує методику оцінки ефективності інвестицій в житлово-комунальне господарство. Методика дозволяє визначити ефективність реалізації інвестиційних проектів з урахуванням інтересів підприємства-реципієнта, інвестора та територіальної громади. Автори методики пропонують керівникам комунальних підприємств та місцевим органам влади надати послуги в оцінці ефективності інвестицій в об’єкти житлово-комунального господарства.
Технологія формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства
2011-05-17
Вищий навчальний заклад в м. Києві пропонує технологію формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. У запропонованій технології структурується маркетингова діяльність на стратегічному та тактичному рівнях, впроваджуються системні маркетингові інструменти для досягнення ринкових цілей та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія маркетингового дослідження споживчих мотивацій та ринкової поведінки на українському ринку високотехнологічних продуктів
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику проведення маркетингового дослідження мотивацій та ринкової поведінки споживачів на ринках високотехнологічних продуктів. Використання технології дає змогу отримати первинну інформацію на основі якої розробляються ринкові стратегії компанії, що сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та збільшенню ринкової частки. Автори шукають партнерів для надання маркетингових та консалтингових послуг.
Технологія аналізу, оцінки та моделювання банківських ризиків
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує скорингову технологію для аналізу, оцінки та моделювання ризику кредитування фізичних осіб. Розроблена технологія має переваги через адаптованість до специфічних особливостей українського ринку роздрібного кредитування та простоті використання. Автори шукають партнерів для впровадження скорингових технологій у конкретних фінансових установах.
Створення комплексу прогнозування макроекономічних показників України в умовах економічної кризи
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує розробку технології комп’ютерного прогнозування параметрів роботи підприємств в залежності від макроекономічних факторів. Розроблений програмно-технічний комплекс прогнозування має переваги у простоті використання, безпроблемному встановленні на більшості комп’ютерів, легкій адаптації до конкретних потреб підприємства. Автори шукають партнерів виготовлення та встановлення комплексів на конкретні підприємства.
Програмне середовище для моделювання роботи мережі стільникового зв’язку
2011-04-08
Український університет розробив програмне середовище яке дозволяє моделювати мережу стільникового зв’язку на базі технології та отримувати графічні залежності рівнів сигналів від базових станцій на вході приймача мобільного терміналу від часу,. Шукаємо партнера для розширення функціональності продукту, передача у використання.
Портативний акустичний рівнемір для артезіанських свердловин «Аква – 01»
2011-04-06
Провідний Український університет розробив портативний акустичний рівнемір для артезіанських свердловин «Аква-01», який може використовуватись для контролю запасів підземної води на комунальних та геологічних підприємствах, в харчовій промисловості, зокрема на горілчаних, пивзаводах, заводах які виготовляють ліки, хлібопекарнях та інші.
Потрібно виготовлення та впровадження «Аква-01».
Технологія створення нейроконтролера
2011-03-31
Український університет розробив контролер для побудови нейромережевих адаптивних систем управління складними багатомірними, динамічними об’єктами, що функціонують в умовах структурної, параметричної та інформаційної невизначеності. Шукаємо інвестора і партнера для виробництва и впровадження контролера.
Система управління Інформаційно-Телекомунікаційною інфраструктурою
2011-03-29
Український Університет пропонує систему управління ІТ-інфраструктурою Smart Base ITC Control призначену для моніторингу та аналізу функціонування програмно-технічних засобів функціональних та технологічних підсистем, організаційного та програмно-технічного управління функціонуванням функціональних та технологічних підсистем. Перевагою системи є гнучкі механізми моніторингу та управління об’єктами ІТС,розширюваний функціонал. Шукаємо інвесторів, партнерів для реалізації програмного забезпечення
Програмний продукт для моделювання ціноутворення на електроенергію теплової електростанції
2011-03-28
Український Університет розробив програмний продукт для моделювання ціноутворення на електроенергію теплової електростанції (ТЕС), який може використовуватися керівництвом генкомпаній теплової електростанції (ГК ТЕС) для отримання оптимальних виплат за електроенергію, відпущену на оптовий ринок. Для співпраці шукаємо інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва та впровадження.
Комп’ютерна програма «Система електронного документообігу»
2011-03-04
Науково-дослідний інститут пропонує комп’ютерну програму «Система електронного документообігу». Система електронного документообігу призначена для автоматизації службово-розпорядчої, контрольно-виконавчої та діловодної діяльності відповідно до чинних нормативних документів з питань діловодної діяльності. Здатністю до швидкої адаптації та вартісними показниками. Організація шукає потенційних користувачів.
Спосіб подачі інформації у випускних фотокнигах фотополіграфічним та електронним методом
2010-08-06
Розроблено варіант фотокниги, яка складається з кількох розділів і, окрім фото учнів, містить інформацію про важливі моменти із життя школи, країни та світу. Масштаб фотокниги дозволяє також поміщати в додатках рекламні матеріали. Розробник шукає партнерів для укладання ліцензійної угоди та комерційної кооперації.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.